Færgesekretariatet møder Folketingsudvalget for Småøer

  • Skrevet af  Lotte Clausen Rhodes

Sekretariatet havde lejlighed til at deltage i Folketingsudvalget for Småøers tur til Endelave i dagene  30. september- 1. oktober 2015.

Der var en lang række besøg hos centrale aktører på øen samt politisk borgermøde på den lokale kro. Det var bemærkelsesværdigt at næsten alle indlæg og spørgsmål drejede sig om ø-færgernes vigtighed, herunder den positive politiske bevågenhed, der er for at nedsætte både godstakster og billetpriser i øvrigt. Tentativt er det aftalt at Færgesekretariatet giver møde i Folketingsudvalget omkring årsskiftet for at redegøre lidt mere for, hvad vi arbejder med og hvilke aktuelle ønsker den kommunale ø-færgesektor måtte have.