Færgesekretariatets styregruppemøde

  • Skrevet af  Lotte Clausen Rhodes

Referat fra Færgesekretariatets styregruppemøde 27. august 2015 inkl. Sekretariatets arbejdsprogram 2015/16, jfr. vedlagte

Referat - åbner som pdf