Pressemeddelelse

FÆRGESEKRETARIATET

Pressemeddelelse (6. maj 2015)

Billigere færgeforbindelser til småøerne

Sejlads til og fra de 26 danske småøer er en vigtig del af infrastrukturen og sammenhængskraften i Danmark. Hver femte af landets kommuner har ø-færger, som betjener de mere end 5000 fastboende på småøerne samt tusindvis af årlige besøgende og turister. Til stadighed er der 25-30 ø-færger i drift i denne del af færgefarten. Fra samfundets side har der de senere år været god opbakning til disse vigtige færgeaktiviteter; senest gennem reduktion af godstaksterne med 80 pct. for at gøre erhvervsvirksomhederne på øerne mere konkurrencedygtige og aktuelt ved de politiske overvejelser om at transport med færge til småøer og ø-kommuner omkostningsmæssigt skal svare til prisen på transport ad landevej.

I den forbindelse ønsker kommunerne også at sikre en effektiv, omkostningsbevist og driftssikker færgefart. Til det formål har 18 af landets kommuner etableret et fælles Færgesekretariat , der skal betjene ø-færgekommunerne rundt i landet. Der er to helt centrale opgaver; fremme af tiltag, der kan optimere og billiggøre selve driften af færgerne samt etablering af et godt netværk for samarbejde kommunerne imellem.

På det første årsmøde den 6. maj 2015 i ø-kommunernes nye maritime samarbejdsorganisation; Færgesekretariatet, blev kursen udstukket for etablering af et fælles kommunalt netværk for at optimere og billiggøre driften af færgerne til en lang række danske øer.

Formanden for Færgesekretariatets styregruppe, centerchef Kjeld Bussborg Johansen fra Svendborg Kommune siger: ”Der er positiv politisk opmærksomhed for at sikre en konkurrencedygtig færgefart til øerne både for erhvervsliv og beboere. Vi skal supplere denne gode udvikling med en effektivisering og optimering i selve færgefarten. Jeg ser meget frem til, at vi kommer i gang med arbejdet”.

Den ny udpegede sekretariatsleder Jan Fritz Hansen tilføjer: ”Vi har fået samlet et rigtig stærkt team af kommunale administratorer og overfartschefer og nu går vi i gang med en lang effektiviseringsliste lige fra fælles indkøb, ordninger for lånefærger ved driftsuheld eller reparation til fælles rekruttering og efteruddannelse. Med vore forenede kræfter er jeg sikker på, at vi løbet at kort tid kan sikre en om muligt endnu bedre færgefart end i dag”.

Kommunernes færgesektor er udover vigtigheden af at yde kontinuerlig service til øerne også en industri i sig selv; giver job direkte til tusinde mennesker, sikrer lokale indkøb af næsten alle varer til driften og er en vigtig krumtap i opretholdelsen af danske nybygnings- og reparationsværfter.

- OOO -

FAKTA: Færgesekretariatet dækker over et i første omgang fireårigt projekt, der skal arbejde på at indhøste stordriftsfordele i den kommunale færgefart. Sekretariatet er en udmøntning af ”Tilskudsordningen vedrørende kommuner med mindre øer”, Folketinget 2013 og Økonomiaftale 2014 mellem KL og Staten med ikrafttræden fra 1. januar 2015. Færgesekretariatet har kontorfællesskab med Ærøfærgerne, Vestergade 1, Ærøskøbing.

På årsmødet, som afholdtes på Stella Maris i Svendborg, valgtes følgende styregruppe; centerchef Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg (formand), direktør Bjarne Hansen, Lolland, teknik-og udviklingsdirektør Michel van der Linden, Kalundborg, overfartsleder Søren Adsersen, Struer, havne-og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard, Haderslev samt sekretariatschef Christina Lundbergh, Norddjurs. Til styregruppen er tilknyttet direktør Keld M. Møller, Ærøfærgerne, chefkonsulent Eske Groes KL samt Færgesekretariatets leder, Jan Fritz Hansen.

Deltagende kommuner med i alt godt 25 ø-færger: Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg, Haderslev, Aabenraa, Horsens, Hedensted, Struer, Norddjurs, Odder, Skive og Aalborg.

Yderligere oplysninger:

Formand Kjeld Bussborg Johansen, Mobil: 30 17 53 00 (foto vedlagt)

Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, Mobil: 29 16 22 07 (foto vedlagt)

Billeder fra årsmødet kan fra torsdag 7/5 frit downloades fra: http://faergesekretariatet.carstenlundager.dk

Svendborg 6. maj 2015