Afløserfærgen er et stort skridt nærmere

Regeringen har med sit seneste finanslovsforslag endeligt bekræftet den nødvendige opstartsgaranti til en afløserfærge, der også nyder opbakning bredt i Folketinget.

 

Opgaven med at føre visionen om en afløserfærge ud i livet har Regeringen forankret hos Færgesekretariatet. Med tilsagnet fra finansloven til en opstartsgaranti kan sekretariatet nu gå mere formelt til afløserfærgen, som vil kunne være realiseret og operationel i løbet af 2020.

Færgeprojekt er udviklet

Allerede nu har Færgesekretariatet udviklet et forslag til et modulært og miljørigtigt færgeprojekt med egne skibsingeniører og Odense Maritime Technology, OMT. To danske værfter byder på opgaven, og det tegner til, at Svendborg Færgefart vil stå for den daglige operation.

Bred ejerkreds og kundegruppe

Færgens ejerskab vil bestå af en investorkreds med bl.a. maritime underleverandører. Færgesekretariatet vil via en erhvervsdrivende fond og med Regeringens opstartsgaranti udleje færgen til kommuner og andre med behov for ekstra tonnage. Andre kunder til afløserfærgen vil være forskningsinstitutioner og maritime underleverandører, der vil teste og afprøve nyt udstyr, autonom drift osv.
Færgesekretariatet vil, når budgetforslag mv. er på plads, komme rundt til interesserede medlemskommuner og andre potentielle brugere af afløserfærgen.