Seneste nyt

Stor politisk opbakning til øerne og færgerne

Blot til opbyggelig læsning er her referatet fra Folketingets 1. behandling af lovforslaget om det såkaldte Landevejsprincip, se LINK til referat.

Læs videre

Fokus på ø-færger og småøer i Maritime Danmark

Der er fokus på dansk færgefart til småøerne både i Søfartsstyrelsen og på Christianborg. Læs mere om det i disse to spændende interviews i Maritime Danmark.

Læs videre

Afløserfærge på vej

Læs det seneste nye om afløserfærgen i denne spændende artikel fra Sammenslutningen af Danske Småøers blad Ø-Posten Nr. 175 marts 2019

Læs videre

Nyt syddansk projekt understøtter maritim eldrift

Et nyt projekt skal gøre det lettere og enklere for kommuner og færgeselskaber at få overblik over, om det er muligt at overgå til eldrift på deres færger, og hvad der ...

Læs videre

Tror du, du er usårlig?

- Når du er dygtig og erfaren, lander du nemt på et skråplan, hvor din hjerne fortæller dig, at du er usårlig og sagtens kan foretage dig mange andre ting, mens
...

Læs videre

Analyse af ø-færgernes sejlplaner og hjemmesider

De to ø-hoppere fra Ødysséen, Tine Tolstrup og Sarah Steinitz, har på vegne af Færgesekretariatet lavet en gennemgang af ø-færgernes hjemmesider og sejlplaner.

Læs videre

Ø-færgerne i forskningsprojekt

Fire ø-færger er med i forskningsprojektet ECOPRODIGI, der via løbende logning og monitorering af energiforbrug skal føre til energioptimering. Projektets mål er at udvikle værktøjer til analyse og beslutningsstøtte på ø-færgerne.
...

Læs videre

Stor politisk opbakning til Færgesekretariatet

Formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen (V), kalder Færgesekretariatets arbejde for fortrinligt - og ser frem til mere. Barren skal hele tiden hæves. Færgesekretariatet har bedt
...

Læs videre

Lempede regler for branddykkercertifikat

Kan det virkelig passe, at besætningen på en ø-færge skal have røgdykkercertifikat – når der ikke er røgdykkerudstyr ombord? Ikke længere.
Fortolkningen af reglen er ændret, og kravet er ophørt.

Læs videre

Ø-passet løftes i 2019

Ø-passet løftes i 2019 med ny strategi, flere partnere og midler

Læs videre

Nyt serviceeftersyn af de kommunale ø-færgers fo …

I 2017 fik alle færgeselskaber i Færgesekretariatet tilbudt et servicetjek af deres kasko- og P&I forsikringer.

Læs videre

Kommunale ø-færger får lettet regelbyrden

Færgesekretariatet og formanden har netop holdt møde med Søfartsstyrelsens ledelse og her fremlagt konkrete områder, hvor en mere national tilgang og regulering kan lette regelbyrden for de små kommunale indenrigsfærger. 

Læs videre
Gå til arkivet for nyheder

Nyt ø-barometer:Turisme og erhverv i fremgang på småøerne

Det nye Ø-barometer måler for første gang, hvordan øerne selv oplever, at det går med turisme, erhvervsliv, bosætning og politisk bevågenhed. Foto: Carsten Lundager/Færgesekretariatet

Landets småøer har talt. Det går rigtig godt, især med turismen og erhvervslivet mange steder. Og en del af fremgangen skyldes politikernes håndsrækning i form af tilskud til billigere færgebilletter og godstransport.

Det er hovedkonklusionen i en helt ny ø-panelundersøgelse - et rigtigt ø-barometer, udviklet af de kommunale ø-færgers Færgesekretariat. I undersøgelsen vurderer 19 småøers repræsentanter udviklingen lige nu, når det gælder bl.a. ø-turisme, bosætning, erhvervsliv, færgebetjening og politisk opmærksomhed.

3 af 4 øer oplever fremgang

Og ø-repræsentanterne er generelt meget positive eller positive, når de skal vurdere udviklingen på deres ø de seneste 6 måneder: 16 % sætter den som meget positiv og 58 % som positiv, mens 26 % bedømmer udviklingen som neutral eller både/og.

Det gode humør på småøerne med færgebetjening skyldes blandt andet og især fremgang i ø-turismen: 84 % er meget positive/positive. Mindst positiv er panelet, når det gælder bosætning, hvor 48 % ser vækst.

Kickstartet af billigere billetter

Formand Michel van der Linden fra Færgesekretariatet, der har bestilt undersøgelsen for løbende at undersøge, om der er målbare effekter af billigere færge billetter, siger:

”Ø-panelundersøgelsen vidner om, at vores småøer overvejende er rigtig god gænge her i 2018 både, når det gælder ø-turisme, besøgstal og erhvervsliv. Den viser også, at fremgangen mange steder er kickstartet af statens tilskud til billigere færgebilletter og godstransport, hvor de øer, der endnu ikke har fået del i tilskuddene, vurderer udviklingen mindre positivt.”

Netop statens støtte til billigere færgebilletter – efter det såkaldte landevejsprincip – er ø-panelet meget positivt stemt overfor. 74 % mener, at støtten har virket positivt/meget positivt på øen generelt. Hvad angår godstakstnedsættelserne, mener hele 95 %, at de har skabt positiv udvikling på øerne.

Helikopterblik på øerne

Tidligere i år foretog Færgesekretariatet en ø-gallupundersøgelse blandt tilfældigt valgte øboere på 6 øer. Den faldt også meget positiv ud, og igen udpegede svarpersonerne statsstøtten som vigtig årsag fremgang i øernes turisme og erhvervsudvikling.

I den nye ø-panelundersøgelse er alle danske småøer med, og svarpersonerne er mere officielle talsmænd. Respondenter, der er tættere på de politiske processer og som har helikopterblikket på i deres vurderinger.

Netop fordi den nye undersøgelse er mere ”officiel” er den udbredte positivisme overraskende, siger Daniel Kim Soren fra analysebureauet Quantic, der har lavet undersøgelsen for Færgesekretariatet

Se hele undersøgelsen – og læs, hvad øerne og bosætning, fremtidsudsigter, pressedækning og politisk bevågenhed HER.

For yderligere kontakt: Formand Michel van der Linden, Færgesekretariatet, mobil 4016 3229 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

OM Ø-BAROMETERET 2018

  • Ø-barometeret er en ny undersøgelse fra Færgesekretariatet
  • Ø-barometeret dækker 26 danske småøer med kommunalt drevet færgefart
  • Undersøgelsen blev udsendt i maj 2018 til de officielle ø-repræsentanter
  • Ø-repræsentanterne er udpeget af Sammenslutningen af Danske Småøer
  • 19 øer er med i 2018-udgaven af ø-barometeret: Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Bjørnø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Lyø, Omø, Orø, Lyø, Skarø, Strynø, Venø og Aarø.
  • Disse 7 øer har ikke svaret: Agersø, Birkholm, Baagø, Drejø, Hjortø, Nekselø og Tunø
  • Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Quantic i maj 2018

For spørgsmål kontakt: Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, mobil 29162207 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                                                                   Direktør Daniel Kim Soren, Quantic, mobil 40919966 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.