Færgesekretariatets styregruppe - hvem er vi?

  

 

 

MichelVanDerLindenjpg lille    BjarneMolgaardjpg lille  MaxMllerChristensenjpg lille  FlemmingKortsenjpg lille  HenrikJessJensenjpg lille  SrenBachHansenjpg lille  JanFritzHansenjpg lille   

 

Fra venstre ses Styregruppeformand Michel van der Linden, Direktør i Kalundborg Kommune og Formand for Færgesekretariatet samt Styregruppemedlemmer, Bjarne Møllgaard, Overfartsleder Tunøfærgen fra Odder Kommune, Max Møller Christensen, Overfartsleder fra Lolland Kommune, Flemming Kortsen, Centerchef fra Slagelse Kommune, Henrik Jess Jensen, Afdelingsleder Veje og Infrastruktur fra Aalborg Kommune samt Søren Bach-Hansen, Ejendomschef fra Svendborg Kommune. Derudover er Sekretariatsleder for Færgesekretariatet Jan Fritz Hansen fungerende referent. 

 

                                                              Styregruppe2020

 

Du kan finde kontaktoplysninger på medlemskommuner og styregruppemedlemmer her >

Færgesekretariatet blev etableret 1. marts 2015 af landets 18 kommuner med egne øer. Sekretariatet hviler på grundlag af "Tilskudsordning vedrørende kommuner med mindre øer" 2013, og Økonomiaftale 2014 mellem KL og Staten. Hovedformålet er at sikre effektiv, omkostningsbevist og driftssikker færgefart.