Billedarkiv - øvrige billeder

Scroll ned for at se alle billedgallerierne

Færgesekretariatet på Tunø, maj 2018

Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.


 

Færgesekretariatets Årsmøde 2018

Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.


 

Færgesekretariatets Årsmøde 2017

 Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.


 

 Høring på Christiansborg - 3. maj 2017

 Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.


 

 Færgesekretariatets Årsmøde 2016 på Ærø - dag 1

 Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.


 

 Færgesekretariatets Årsmøde 2016 på Ærø - dag 2

 Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.


 

 Færgesekretariatets Årsmøde 2015 på Stella Maris

 Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.


 

 Færgesekretariatet og Færgekontoret

 Klik på det første billede i oversigten, og brug derefter piletasterne til at scrolle frem og tilbage.

På billederne ses sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, sekretær Lotte Clausen Rhodes samt Færgesekretariatets domicil på havnen i Ærøskøbing.

Read more...

Finanslovsaftale: Billigere ø-færger - udvidelse af "Landevejsprincippet

"Den nye finanslovsaftale fra 18. november 2016 er meget positiv for de godt 20 danske kommuner med ø-færger. Færgesekretariatet vurderer, at det er nogle rigtig gode skridt i retning af at sikre fremgang for vore ø-færger og det danske ørige som sådan. Gradvis kan vi således forhåbentlig både fastholde og udvide vores flere steder store fremgang på op mod 30-40 procent allerede her i efteråret til alle årets måneder. Den vedtagne stigning på næsten 50 procent i tilskuddene i løbet af få år og dermed ekstra næsten 100 millioner kroner over blot de næste tre år vil givetvis være med til at sikre en fortsat god udvikling i de danske færgers besejling af de danske øer."
 
I dag ydes årligt lige godt 95 millioner til Landevejsprincippet og de nye beløb som fremgår af finanslovsteksten kommer således oveni:
 
Finanslovsteksten: "Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker at øge den trafikale ligestilling og er derfor enige om en gradvis nedsættelse af færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øerne frem mod 2020. Forslaget bygger videre på landevejs- princippet, og med aftalen udvides skuldersæsonen før og efter den turistmæssige højsæson gradvist til hele året bortset fra højsæsonen.
 
Der afsættes derfor en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. Social- og indenrigsministeren varetager udmøntningen af midlerne. Udmøntningen af mid- lerne vil ske med aftaleparterne."
Read more...

Færgesekretariatets Temadag om ø-og færgeturisme, Femø, 8. september 2016

Færgesekretariatet i debat

Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland. Dorthe Winther, fmd. Sammenslutningen Danske Småøer. Jan Fritz Hansen, sekretariatschef Færgesekretariatet og Reiner Burgwald, sektorformand FOA, debatterer færgernes takster, der nedsættes til august og hvordan udviklingen kan vendes. De danske småøer har blødt i mange år. Færre beboere, færre børn og færre arbejdspladser har desværre været en realitet på mange øer. Fastholdelse og tiltrækning af beboere i alle aldre, med forskellige erhverv og interesser, er vigtigt for at fastholde øerne som hele samfund. Færgeforbindelser, erhvervsmuligheder, turisme, kultur og alskens aktiviteter skal kunne gå hånd i hånd, med det der gør øerne til et unikt sted at leve. Filmen er produceret af Casablanca Film.

Read more...