Om Færgesekretariatet

Færgesekretariatets formål er at fremme et løbende kommunalt samarbejde om drift på færgeområdet, og at tilbyde faglig ekspertise og sparring. Færgesekretariatet er en udmøntning af "Tilskudsordning vedrørende kommuner med mindre øer" 2013, og Økonomiaftale 2014 mellem KL og Staten.

Leverandør er Ærø Kommune, værtskommunen, som udfører de aftalte opgaver for de andre deltagerkommuner, bidragskommunerne.

Aftalens parter:

Aftalen om Færgesekretariatet omfatter de 18 kommuner, som er omfattet af Ø-tilskud og den politiske aftale fra 2013 "Aftale om justeringer af udligningssystemet", og som har en Ø-færge. Aftalen udarbejdes som bilaterale samarbejdsaftaler mellem værtskommunen og bidragskommunerne, i form af nærværende aftale.

Ydelser omfattet af aftalen:

Facilitering af samarbejde og sparring om færgedrift og relaterede områder, med det formål at optimere og billiggøre driften. Specifik beskrivelse fremgår af de løbende arbejdsprogrammer for sekretariatet, som årligt godkendes af de involverede kommuner.

Sekretariatslederen kan, som driftansvarlig for sekretariatet, sammen med styregruppen foreslå prioriteringen mellem opgaverne fra år til år. Prioriteringen fremlægges og vedtages på årsmøderne.

Styregruppen - hvem er vi?

Fra venstre ses Sekretariatschef Christina Lundbergh, Norddjurs, Centerchef Kjeld Bussborg Johansen (Formand), Svendborg, Havne-og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard, Haderslev, Overfartsleder Søren Adsersen, Struer, Direktør Bjarne Hansen, Lolland, Teknik-og udviklingsdirektør Michel van der Linden, Kalundborg samt Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet.

Read more...