Månedsrapport august 2019

- 1/8 status på medlemstilbud om hjemmesideopbygning

- 1/8 rettet henvendelse til Søfartsstyrelsen om hviletidsproblematik mv.

- 2/8 vurderet udbudsregler for dokningsopgaver for et medlem

- 5/8 møde med økonomichef om KommuneKredit, Kalundborg

- 6/8 med redaktøren aftalt fast klummeskriveri i fagbladet Søfart 

- 7/8 møde Marstal Navigationsskole om efteruddannelse, Marstal

- 8/8 med bladredaktøren opsamlet sommerens historier til Medlemsbladet

- 9/8 workshop med pensionskasse om færgeinvesteringer, Kbh.

- 12/8 lagt sidste hånd på materialet til Ø-barometeret

- 12/8 drøftet arbejdstøj/uniformer med ny leverandør

- 13/8 drøftet netværksmøde om havnesikkerhed, Svendborg

- 15/8 assisteret medlem med afklaring vedr. Godstakstordning og gulpladebiler

- 16/8 besøg hos maritim fagjournalist, Brejning

- 19/8 efterlyst en snarlig afklaring fra Søfartsstyrelsen om færgeføreruddannelsen

- 20/8 møde om ECOPRODIGI projekt med Aalborg Universitet, Kbh.

- 20/8 møde søforsikringsmægler, Kbh.

- 21/8 møde redaktør Maritime Danmark og nyt hovedsæde, Rudkøbing

- 22/8 medlemsbesøg hos Viking redningsmidler, Esbjerg

- 23/8 drøftet ECOPRODIGI spørgeskema med SIMAC

- 23/8 møde Social-og indenrigsministeriet om Landevejsprincip mv., Kbh.

- 24/8 deltagelse i paneldebat om færgeuddannelser på Maritimt Folkemøde, Korsør

- 26/8 sidste forberedelser og materiale til følgende dags borgmesterkonference

- 27/8 borgmesterkonference om færgeinvesteringer i Dansk Metal, Kbh.

- 2/9 med Færgesekretariatets teknikere kort vurderet nyt EU Passagerskibsdirektiv

- 2/9 deltagelse i kommunalt udvalgsmøde om Færgesekretariatet, Slagelse

- 3/9 drøftet opbakning til vor hviletidsfortolkning fra fagforeningerne 

- 4/9 medlemshøring i Søfartsstyrelsen om hviletid mv., Valby

- 4/9 formandsmøde, Kalundborg

Blandt de næste møder kan nævnes: 5/9 batterikursus, Marstal, 5/9 sejlads elfærgen Ellen, Søby, 6/9 finansieringsmøde med pensionskasse, Kbh.

Read more...

Månedsrapport juni 2019

Færgesekretariatets juni 2019 rapport

- 3/6 internt status/budgetmøde Ærø Kommune, Ærøskøbing

- 3/6 sammen med advokat drøftet afløsergaranti med Indenrigsministeriet

- 3/6 drøftet markedsvurdering for afløserfærgen med medlemskommune

- 3/6 udsendt maj 2019 rapport

- 4/6 indsendt endelig ECOPRODIGI rapportering til EU

- 6/6 møde Baltic Offshore om letvægtsfærger, Kbh.

- 6/6 sendt lykønskninger til genvalgte ø/færge-ordførere i Folketinget

- 7/6 møde med KL’s Overenskomstafdeling, Kbh

- 7/6 interview med Fyns Amts Avis om status afløserfærgen

- 7/6 udarbejdet oplæg til Folkemødedebatterne i vort telt med SaDS

- 11/6 møde HORESTA, Kbh.

- 13/6 Folkemøde og ø-debatter, Bornholm

- 14/6 Folkemøde og færge-debatter, Bornholm

- 14/6 nyudpeget kontaktperson Nete Herskind i KL for Færgesekretariatet 

- 18/6 Advisory Board for Aalborg Kommunes elfærgeprojekt, Nørresundby

- 19/6 fastlagt deltagelse i Maritimt Folkemøde til august, Korsør

- 20/6 møde med ledelseskonsulent, Tranekær

- 21/6 udsendt medlemsinvitationer til Kursus ll i batteri-eldrift 

- 21/6 interview til Maritim Folkemødeavis, Korsør

- 24/6 udarbejdet juli Nyhedsbrev

- 25/6 møde batteri-underleverandør ABB, Svendborg

- 26/6 formandsmøde med Ærøfærgerne, Ærøskøbing

- 26/6 formandsmøde med Ærø Kommunes borgmester og kommunaldirektør

- 27/6 fastlæggelse af deltagelse i grøn teknologikonference primo september med underleverandørerne

- 27/6 søgt status på færgenavigatøruddannelsen fra udbyderne/myndighederne

- 27/6 klargjort invitation til færgebesøg for Folketingets nye Landdistriktsudvalg

- 28/6 udsendt Færgesekretariatets Nyhedsbrev 

- 28/6 møde PensionDK om færgefinansiering, Kbh.

Read more...