Færgesekretariatet og Ø-Hop 2020

Nyd den danske sommer i det Sydfynske. Glæd dig til Ø-hop i det Sydfynske Øhav, hvor den gule katamaran Sea Hawk, endnu engang vil agere øhavets metro og besejle øhavet på kryds og tværs.Ø-hop 2020 bliver til i et samarbejde mellem, Faaborg Turistbureau, Svendborg Event, Færgesekretariatet, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner og Havne

Read more...

Månedsrapport maj 2020

Færgesekretariatets maj 2020 rapport

- 5/5 virtuelt færgemøde med Aalborg Kommune

- 7/5 virtuelt Årsmøde i Færgesekretariatet

- 12/5 virtuelt advokatmøde om færgeudbud

- 12/5 virtuelt møde i Skibstilsynsrådet under Søfartsstyrelsen

- 13/5 møde med finansieringsrådgiver, Kbh

- 13/5 fastsat Styregruppemøde til 30. juni

- 14/5 medlemsorientering om røgrensningsudstyr

- 14/5 drøftelse med Søfartsstyrelsen om ny færgeføreruddannelse

- 15/5 drøftelse med advokat om passagerrettigheder

- 14/5 lagt Årsmødemateriale på hjemmeside

- 15/5 udsendt Årsmødenotat, video etc. til medlemmer

- 18/5 udsendt KL spørgeskema om coronatab på færgerne

- 18/5 bakket op om fagforeningskampagne for rekruttering af skibsassistenter

- 18/5 medlemsforespørgsel om færgeramper

- 19/5 virtuelt møde i Ø-pas partnerskabet

- 20/5 besvaret høring fra Søfartsstyrelsen om ophold på vogndæk

- 22/5 gennemgået tre høringsskrivelser fra Søfartsstyrelsen, som ikke krævede svar

- 25/5 interview med Søfart om færgeføreruddannelsen

- 25/5 afleveret statusrapporter fra tre medlemsoverfarter til ECOPRODIGI projektet

- 26/5 udsendt udkast til juridisk notat til Styregruppen om fortrinsret for passagerer mv.

- 27/5 drøftelse med miljørådgiver/potentiel fundraiser

- 27/5 udsendt Ø-pas status til medlemmer

- 28/5 interview med Fyns Amts Avis om færgeføreruddannelsen

- 28/5 telefonmøde med Indenrigsministeriet om garanti til afløserfærgen

- 28/5 planlægningsmøde om webinar og indlæg om det blå (færge)Danmark

- 28/5 udsendt ny færgeføreruddannelse til Styregruppe og lagt på hjemmeside samt sociale medier

- 29/5 besvaret høringsskrivelse fra Søfartsstyrelsen om coronatiltag

- 29/5 udsendt færge udbudsforslag til Styregruppe

- 29/5 samlet kandidatliste til ny færgeføreruddannelse

- 29/5 drøftet færgeføreruddannelse med maritimt fagblad

- 29/5 fastlagt møde og emner med Navigationsskolen om færgeføreruddannelsen

- 2/6 møde om færgeprojekt og Miljøstyrelsen, Faaborg

- 3/6 virtuel ECOPRODIGI færgekonference

- 3/6 drøftet formandsmøde ultimo juni med Indenrigsministeren og Dansk Metal om afløserfærge mv.

- 4/6 virtuelt møde med Transportministeriet om de fremtidige klimatiltag for færgerne.

Read more...

Månedsrapport april 2020

Færgesekretariatets april 2020 rapport

- 1/4 virtuelt møde med finansieringsrådgivere for afløserfærgen

- 1/4 set på klimaforespørgsel fra Samsø Kommune

- 1/4 udsendt marts måned rapport

- 2/4 fået udsat ECOPRODIGI projektfærdiggørelse til årets udgang

- 2/4 udarbejdet udkast til miljøansøgning for medlemskommune

- 2/4 drøftet Klimapartnerskaber med Søfartsstyrelsen

- 3/4 udsendt referat fra Styregruppemødet 19. marts

- 3/4 drøftet forenklet corona-indberetning med Trafikstyrelsen og udsendt til medlemmer

- 6/4 virtuelt møde med klima/miljørådgiver

- 7/4 fået tilbud på tilpassede brandkurser uden røgdykkerkrav

- 8/4 virtuelt møde om tilbud på røgrensningsanlæg

- 14/4 foreløbig afvist tilbud om udstødningsfiltre/røgrensning som også var sendt til Klimaministeren

- 15/4 drøftet analyse om omstilling af færger til el-drift som igangsat af Folketinget med KL og Færgesekretariatets tekniske rådgivere

- 15/4 formandsdrøftelse om årsmøde mv.

- 16/4 sammen med KL fået optaget artikel om Færgesekretariatet i Teknik og Miljø

- 16/4 virtuelt Teams møde med Svendborg Kommune m.fl. om miljøfærge

- 16/4 set på Søfartsstyrelsens høring om lastelinier mv.

- 17/4 udsendt notat til borgmestre om færgeinvesteringer og finansieringsmuligheder

- 17/4 set på Søfartsstyrelsens høring om stabilitetskrav for passagerskibe

- 17/4 virtuelt møde om indkøbsrammeaftale for færger

- 17/4 inviteret Søfartsstyrelsens direktør til at deltage i virtuelt panel på Årsmøde

- 20/4 større interview med Søfart om færgeinvesteringer og corona-krisen

- 20/4 set på Søfartsstyrelsens høring om lægeundersøgelser mv.

- 22/4 advokatdrøftelse om udbudsregler for færgeinvesteringer

- 22/4 færdigredigeret Færgesekretariatets forslag til klima-og miljøstrategi

- 24/4 udsendt oplæg til Årsmøde til Styregruppen

- 24/4 virtuelt projektmøde ACOVEM om batteridrift

- 24/4 set på høring fra Søfartsstyrelsen om kvalifikationskrav mv.

- 24/4 udsendt indkaldelse til medlemmerne om det virtuelle Årsmøde 

- 28/4 endeligt godkendt Medlemsblad til tryk og udsendelse

- 29/4 i samarbejde med Ærøs borgmester rykket Styrelsen for Instutioner for godkendelse af færgenavigatøruddannelsen

- 29/4 drøftet kompensationsmulighederne for trafiktab under coronakrisen med KL

- 30/4 virtuelt møde i Skibstilsynsrådet under Søfartsstyrelsen om corona-krisen

- 30/4 udsendt endeligt mødemateriale til medlemmerne omkring Årsmødet

- 1/5 virtuelt bestyrelsesmøde i SamsøLinien

- 4/5 drøftelse med Dansk Metal om afløser/standardfærge-projektet og møde Indenrigsministeren

- 5/5 virtuelt møde med Aalborg Kommune om deres færgeinvesteringer

Read more...