Temadag 14.Januar 2016: "Rådhusets opgaver i forhold til ø-færgefarten"

Venue: "Fængslet i Horsens'

Fngslet 

 "Færgesekretariatets Temadag den 14. januar 2016 i Horsens havde særlig fokus på nogle af de overordnede rammevilkår for ø-færgerne. Det blev set på Rådhusets samarbejde med færgerne, det objektive rederansvar og udfordringerne i den forbindelse, sikkerheden på færgerne og om hvem i kommunerne, der er drivkraften i netop sikkerhedsspørgsmålene. Der blev set på rammevilkårene i forhold til sidste års introduktion af de reducerede godstaksterne samt de politiske forhandlinger om indførelse af landevejsprincippet enten helt eller delvis i løbet af 2016. Endelig drøftedes situationen omkring bygning af el-færger og de foreløbige erfaringer. De knap 40 deltagere fra kommunerne så endvidere på Færgesekretariatets Projektgrupper, som arbejder under mandaterne fra sidste årsmøde. Der kom mange gode forslag om supplerende opgaver i relation til eksempelvis forebyggelse versus vedligehold af færger, kursus i rederansvar og sikkerhed, rådgivning i forbindelse med nybygning af færge, erfaringsudveksling om nye tekniske muligheder, færgernes miljøudfordringer etc. Styregruppen vil nu vurdere de indkomne forslag nærmere og se på mulighederne for at løse opgaverne i de eksisterende Projektgrupper og/eller overveje nedsættelse af nye grupper."

Jan Fritz Hansen, Sekretariatsleder

  

PhilipMaxCossen

Philip Max Cossen, SIMAC

 

 KeldMller

 Keld M. Møller, Ærøfærgerne

 

 JanFritzHansen

Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet

Read more...