Månedsrapport februar 2020

- 3/2 udsendt januar rapport

- 4/2 møde med pension/finansrådgiver, Kbh

- 4/2 møde med skotsk færgeformand, Kbh

- 5/2 møde japansk/amerikansk batteri leverandør, Ærø

- 5/2 møde med freelance journalist, Ærø

- 6/2 besøg hos medlem; Svendborg Kommune

- 6/2 opdatering/fornyelse af indkøbsaftale om vikarservice

- 6/2 drøftet medlemsbesøg for Viking redningsmidler

- 7/2 med Dansk Metal set på muligheder for et møde med indenrigsministeren om en færgestrategi

- 10/2 udsendt gæsteinvitationer til Færgesekretariatets årsmøde

- 10/2 møde Fyns Maritime Klynge, Svendborg

- 10/2 formandsmøde med Søfartsstyrelsens direktør, Korsør

- 11/2 udsendt Færgesekretariatets Nyhedsbrev

- 12/2 i samarbejde med Søfartsstyrelsen udsendt kort notits om hviletids bestemmelserne

- 12/2 drøftet henvendelse med Klimapartnerskabet for Det Blå Dk

- 13/2 møde Færgesekretariatets advokat om indkøbsaftale, Kbh

- 17/2 ECOPRODIGI afrapportering

- 19/2 drøftet klima/miljøoptimeringsprojekt med medlem

- 19/2 indsendt Færgesekretariatets klimahenvendelse til regeringens Klimapartnerskab

- 21/2 drøftet el-færgeseminar til marts med batterileverandør

- 21/2 undersøgt tidsplan for de nye færgestabilitetsregler for medlem

22/2 set på forslagene fra Horsens Kommune om færgesamarbejde med Odder

- 24/2 møde med klimaekspert, Hørsholm

- 25/2 møde om færgeuddannelsen med rektor for Navigationsskolen, Marstal

- 27/2 drøftelse om bookingsystemer med Destination Fyn

- 2/3 set på de nye/reviderede kost- og drikkevandsbestemmelser fra Søfartsstyrelsen

Read more...