Færgesekretariatet og Ø-Hop 2020

Nyd den danske sommer i det Sydfynske. Glæd dig til Ø-hop i det Sydfynske Øhav, hvor den gule katamaran Sea Hawk, endnu engang vil agere øhavets metro og besejle øhavet på kryds og tværs.Ø-hop 2020 bliver til i et samarbejde mellem, Faaborg Turistbureau, Svendborg Event, Færgesekretariatet, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner og Havne

Read more...

Månedsrapport maj 2020

Færgesekretariatets maj 2020 rapport

- 5/5 virtuelt færgemøde med Aalborg Kommune

- 7/5 virtuelt Årsmøde i Færgesekretariatet

- 12/5 virtuelt advokatmøde om færgeudbud

- 12/5 virtuelt møde i Skibstilsynsrådet under Søfartsstyrelsen

- 13/5 møde med finansieringsrådgiver, Kbh

- 13/5 fastsat Styregruppemøde til 30. juni

- 14/5 medlemsorientering om røgrensningsudstyr

- 14/5 drøftelse med Søfartsstyrelsen om ny færgeføreruddannelse

- 15/5 drøftelse med advokat om passagerrettigheder

- 14/5 lagt Årsmødemateriale på hjemmeside

- 15/5 udsendt Årsmødenotat, video etc. til medlemmer

- 18/5 udsendt KL spørgeskema om coronatab på færgerne

- 18/5 bakket op om fagforeningskampagne for rekruttering af skibsassistenter

- 18/5 medlemsforespørgsel om færgeramper

- 19/5 virtuelt møde i Ø-pas partnerskabet

- 20/5 besvaret høring fra Søfartsstyrelsen om ophold på vogndæk

- 22/5 gennemgået tre høringsskrivelser fra Søfartsstyrelsen, som ikke krævede svar

- 25/5 interview med Søfart om færgeføreruddannelsen

- 25/5 afleveret statusrapporter fra tre medlemsoverfarter til ECOPRODIGI projektet

- 26/5 udsendt udkast til juridisk notat til Styregruppen om fortrinsret for passagerer mv.

- 27/5 drøftelse med miljørådgiver/potentiel fundraiser

- 27/5 udsendt Ø-pas status til medlemmer

- 28/5 interview med Fyns Amts Avis om færgeføreruddannelsen

- 28/5 telefonmøde med Indenrigsministeriet om garanti til afløserfærgen

- 28/5 planlægningsmøde om webinar og indlæg om det blå (færge)Danmark

- 28/5 udsendt ny færgeføreruddannelse til Styregruppe og lagt på hjemmeside samt sociale medier

- 29/5 besvaret høringsskrivelse fra Søfartsstyrelsen om coronatiltag

- 29/5 udsendt færge udbudsforslag til Styregruppe

- 29/5 samlet kandidatliste til ny færgeføreruddannelse

- 29/5 drøftet færgeføreruddannelse med maritimt fagblad

- 29/5 fastlagt møde og emner med Navigationsskolen om færgeføreruddannelsen

- 2/6 møde om færgeprojekt og Miljøstyrelsen, Faaborg

- 3/6 virtuel ECOPRODIGI færgekonference

- 3/6 drøftet formandsmøde ultimo juni med Indenrigsministeren og Dansk Metal om afløserfærge mv.

- 4/6 virtuelt møde med Transportministeriet om de fremtidige klimatiltag for færgerne.

Read more...