Månedsrapport marts 2019

 

- 1/3 møde med formanden for Dansk Metal om færgeinvesteringer, Kbh

- 1/3 møde journalist Volander om interviews til medlemsblad, Hellerup

- 1/3 indsendelse af forslag til færgenavigatøruddannelse fra Marstal Navigationsskole

- 4/3 møde Økonomi-og indenrigsministeriet om garantiordning, Kbh

- 5/3 møde FOA’s formandskab om færgeuddannelse mv., Kbh

- 5/3 udsendelse af informationsbrev om sydfynsk Ø-hop 2019

- 6/3 færdiggørelse af hjemmesidetilbud til medlemmer

- 6/3 møde Søfartsstyrelsen om EU’s Passagerskibsdirektiv, Korsør

- 7/3 udsendelse af Færgesekretariatets februar rapport

- 7/3 færdiggørelse af regnskab 18 og budgetforslag 19

- 7/3 set på kursustilbud om farligt gods og affaldshåndtering

- 7/3 formandsmateriale mv. til Styregruppemødet færdiggjort

- 7/3 drøftelse af Ø-hop muligheder i forhold til Ærø

- 8/3 drøftelse med leverandør om beklædning færgepersonale

- 8/3 interview til The Telegraph i UK om færgenavigatøruddannelsen

- 11/3 redaktionsmøde om Medlemsblad, Jyderup

- 11/3 interviews med Lollands borgmester og formanden for Trafikudvalget

- 13/3 forlængelse og udvidelse af indkøbsaftale med Hempel

- 13/3 sendt forslag om studietur på færge til KL

- 14/3 Færgesekretariatets Styregruppemøde, Odense

- 15/3 aftale om interviews til Medlemsblad fra Anholtfærgen

- 18/3 Partnerskabsmøde i Landdistrikternes Fællesråd om Ø-passet, Kbh

- 18/3 fotosession med Lollands borgmester og formanden for Trafikudvalget

- 19/3 møde om fremtidige færgeinvesteringer med analysefirma, Kbh

- 19/3 telcon om status på afløserfærgeprojektet

- 19/3 sikret medlemsrabat på indkøb af nye redningsveste

- 20/3 Færgesekretariatets teknikere på medlemsbesøg, Hedensted

- 20/3 møde om finansiering af afløserfærge, Rungsted Havn

- 20/3 udsendelse af invitationer til Færgesekretariatets Årsmøde

- 20/3 indkaldelse af medlemmer til møde med FOA’s formandskab, Ærø

- 21/3 strategiforedrag ved Insead professor i Executive Forum, Kbh

- 22/3 diverse overenskomstrådgivning til medlem

- 22/3 aftalt opfølgningsmøde om regelsanering med Søfartsstyrelsen

- 25/3 udarbejdet referat fra Styregruppemødet 14. marts

- 26/3 udsendt pressemeddelelse om vort ACOVEM batteriprojekt og efteruddannelse

- 26/3 medlemsorientering om Landevejsprincippet for 2019

- 27/3 møde journalist Jens Nørgaard om tysk batteriprojekt, Ærø

- 28/3 møde med konsulent Karlshøj om sekretariatsbetjening, Svendborg

- 28/3 medlemsorientering om status på afløserfærgeprojektet

- 1/4 møde søforsikringsmægler Edge om status og nye produkter, Kbh

- 1/4 Færgesekretariatets artikler med formanden for Landdistriktsudvalget og Søfartsstyrelsens direktør offentliggjort i Maritime Danmark magasinet 

- 2/4 telcon om forslag til garantiordning for afløserfærgen

- 3/4 telcon med Sammenslutningen af Danske Småøer om Folkemødet

- 3/4 telcon med Økonomi- og indenrigsministeriet om afløsergarantien

- 3/4 fastlagt forløb for indlægsholdere på Færgesekretariatets Årsmøde

- 3/4 inviteret til Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer

- 4/4 udsendt referat af positiv Folketingsdebat om Landevejsprincippet mv.

- 4/4 afrapportering af energioptimeringsprojekter under Ecoprodigi

- 5/4 formandsmøde med KL, Kbh

Read more...

Månedsrapport februar 2019

 

- 1/2 interview om afløserfærgen til SaDS medlemsblad

- 4/2 møde Ærø Erhvervs og Turistforening om ø-hop mv., Ærøskøbing

- 4/2 statusmøde (telcon) om afløserfærgen

- 4/2 FS tilknyttet Skibstilsynsrådet i Søfartsstyrelsen

- 4/2 afsendt høringsskrivelse til ØIM om Landevejsprincippet

- 4/2 tilknyttet SamsøRederi til regelsaneringsarbejdet i Søfartsstyrelsen

- 5/2 medlemsmøde Haderslev Kommune, Haderslev

- 5/2 medlemsmøde Aalborg Kommune, Nørre Sundby

- 6/2 formandsmøde, Kalundborg

- 7/2 udsendt Nyhedsbrev inkl. interview med formanden for Landdistriktsudvalget

- 7/2 møde event-konsulent, Hørsholm

- 7/2 drøftet afløserfærgeprojekt med Dansk Metal

- 8/2 flere fagbladsartikler om formandens Nyhedsbrev om færgeføreruddannelse 

- 8/2 støtteerklæring til Aalborg Kommunes batteriprojekt

- 11/2 statusmøde med KL, Kbh.

- 12/2 afklaret start for forhøjet Landevejsprincip med OIM

- 14/2 afsluttende overenskomstrådgivning til medlem

- 18/2 statusmøde (telcon) afløserfærgen

- 19/2 opstartsmøde ACOVEM batterikursus, Marstal

- 19/2 møde om hjemmesidetilbud til medlemmer, Ærøskøbing

- 19/2 næste simulatortræning i Vaxholm med FS støtte fastlagt

- 19/2 undersøgt sejladskrav på Storebælt for medlem

- 20/2 interview til Medlemsbladet med Søfartsstyrelsens direktør, Valby

- 20/2 undersøgt mulig deltagelse for medlem i FS dieselaftalen

- 20/2 drøftet søforsikringer med ny leverandør, der dog frafaldt

- 21/2 møde Ødysséen om ø/færge data, Kbh.

- 22/2 medlems/leverandørmøde, Køge

- 25/2 udsendt udvidet indkøbsaftale med Viking om service på brandudstyr

- 25/2 besvaret maritim kompetence undersøgelse fra SIMAC

- 26/2 fastlagt FS færgeteknikermøde på medlemsfærge om fornyelse etc.

- 27/2 møde smøreolieleverandør, Svendborg

- 28/3 udsendt materiale til Styregruppemøde i Odense

- 29/3 drøftet mulig færgemøde/seminar med medlemskommune

- 1/3 sendt udkast Færgeføreruddannelsen til Søfartsstyrelsen

- 1/3 møde formanden Dansk Metal om færgekonference mv., Kbh.

- 1/3 møde journalist om interview med Lollands borgmester m.fl., Hellerup

- 1/3 drøftet udkast til færgeføreruddannelse med Marstal Navigationsskole

- 4/3 godkendelse af FS regnskab 2019 hos Ærø Kommune

- 4/3 møde Økonomi-og indenrigsministeriet om garantiordning, Kbh.

- 5/3 møde FOA’s formandsskab om færgeføreruddannelse mv., Kbh.

- 6/3 set på fornyelse/udvidelse af indkøbsaftale med Hempel

- 6/3 workshop Søfartsstyrelsen og medlemmer om nye passagerskibsregler

 

 

 

Read more...