Månedsrapport januar 2019

 

Færgesekretariatets januar 2019 rapport

- 3/1 udarbejdelse af oplæg til Ødysséen‘s analysearbejde vedr. småøerne

- 3/1 overenskomstdrøftelser med rådgiver og medlemskommune

- 4/1 medlemsbesøg i Slagelse Kommune, Slagelse

- 7/1 statusopgørelse vedr. søforsikringstilbud til medlemmerne

- 7/1 drøftelse med Danske Maritime omkring færgeudbud og nybygning

- 8/1 møde om bemanding af afløserfærgen i Søfartsstyrelsen, Valby

- 8/1 telefonkonference med juridiske rådgivere i Njord Law

- 9/1 medlemsbesøg i Faaborg/Midtfyn Kommune, Faaborg

- 9/1 medlemsbesøg i Svendborg Kommune, Svendborg

- 10/1 møde med journalist Mette Volander om interview på Christiansborg 

- 11/1 udsendelse af høringsudkast til ny lov om Landevejsprincippet

- 14/1 besøg hos Langelands Turist- og Erhvervskontor, Rudkøbing

- 15/1 medlemsbesøg i Holbæk Kommune, Holbæk

- 15/1 medlemsbesøg i Kalundborg Kommune, Kalundborg

- 16/1 udsendelse af forslag til “letter of intent” ift. afløserfærgen til medlemskommuner

- 16/1 batteriseminar på el-færgen Ellen, Søby

- 16/1 indsendt Færgesekretariatets bemærkninger til Søfartsstyrelsen vedr. Passagerskibsdirektivet

- 17/1 medlemsmøde i Lolland Kommune, Kragenæs 

- 18/1 møde med Søfartsstyrelsen om ny færgeføreruddannelse mv., Korsør

- 21/1 besvaret forespørgsel fra KL om overenskomstfortolkning mv.

- 21/1 redaktionsmøde om februar Nyhedsbrevet

- 21/1 statusmøde om afløserfærgen med OMT og Njord Law, Kbh.

- 22/1 medlemsmøde og sejlads med Tunø-færgen, Hov

- 22/1 frokostmøde med borgmester Uffe Jensen, Odder 

- 23/1 nytårskur og konference hos Ærø Turist-og Erhvervsforening, Søby

- 23/1 drøftet Årsmøde samt interview til Medlemsblad med Søfartsstyrelsens direktør

- 24/1 medarbejdersamtale Færgesekretariatet, Ærøskøbing 

- 24/1 telecon med KL om overenskomstspørgsmål og -samarbejde

- 24/1 drøftet ECOPRODIGI status med Aalborg Universitet

- 25/1 medlemsbesøg Norddjurs Kommune, Grenå

- 25/1 melding udsendt om forenkling af røgdykkerkrav

- 25/1 status for årets ECO-Shipping træning i Vaxholm

- 28/1 aftalt statusmøde med FOA’s formandsskab

- 28/1 medlemsmøde Kalundborg Kommune, Kalundborg

- 29/1 drøftet bemanding af ø-færger med OMT

- 30/1 møde med maritim underleverandør, Svendborg

- 31/1 regnskabs- og budgetmøde, Ærøskøbing

- 31/1 møde med forsikringsmægler, Ærøskøbing

- 1/2 interview om afløserfærgen til Sammenslutningen af Danske Småøers blad

- 4/2 møde med Ærø Turist-og Erhvervsforening, Ærøskøbing

- 4/2 afsendt Færgesekretariatets høringsskrivelse om Landevejsprincippet mv.

- 4/2 telecon om status for afløserfærgen med OMT og Njord Law

 

Blandt de kommende møder kan nævnes 5/2 medlemsmøder i hhv. Haderslev og Aalborg, 6/2 formandsmøde i Kalundborg og 11/2 statusmøde i Kommunernes Landsforening.

 

 

 

Read more...

Månedsrapport december 2018

 Færgesekretariatets december 2018 rapport

 

- 1/12 afløserfærgemateriale til potentiel investor

- 3/12 udgivelse af indstik i Maritime Danmark om afløserfærgen

- 3/12 udsendt Økonomi- og indenrigsministerens forord om Færgesekretariatet

- 3/12 netværksmøde med Henrik Sass-Larsen (S), Kbh.

- 4/12 drøftet medlemsarrangement med motorleverandør

- 5/12 Økonomi- og indenrigsministeriet om færgegaranti og Landevejsprincip, Kbh.

- 5/12 afklaret særlige forhold omkring statsøer og Landevejsprincip mv.

- 5/12 fastlagt særligt orienterings/medlemsarrangement med øboere mv.

- 6/12 færgedrøftelser SamsøLinien mv., Samsø

- 6/12 venlighedskursus i Faaborg/Midtfyn kommune

- 6/12 interview med Søfarts redaktør om Færgesekretariatet og finansloven

- 7/12 afleveret garanti/afløserfærgemateriale til Økonomi- og indenrigsministeriet

- 7/12 materiale til Danske Tursejleres medlemsblad

- 7/12 julefrokost med Ærø-færgerne, Ærøskøbing

- 10/12 DRP4 udsendelse om færger og øer

- 11/12 møde OMT om afløserfærgefinansiering, Kbh.

- 11/12 journalistmøde om politiske interviews, Hellerup

- 11/12 møde redaktøren for fagbladet Maritime Danmark, Kbh.

-12/12 møde Marstal Navigationsskole om venlighedskurser mv., Ærø

- 12/12 medlemsforespørgsel om beredskab med færger

- 12/12 fastlagt forløb af regelsaneringsmøde med Søfartsstyrelsen

- 14/12 drøftelse af færge projekter med Ødysséen

- 18/12 møde med færgeleverandør, Snekkersten

- 19/12 medlemsmøde med Søfartsstyrelsen om Passagerskibsdirektivet, Korsør

-20/12 fastlagt halv snes medlemsmøder om afløserfærge mv. til januar måned

- 20/12 regnskab, afslutning mv, månedsrapport, Ærøskøbing

Read more...