Grenaa - Anholt Færgefart søger befaren skibsassistent

Stillingsopslag publiceret på vegne af Annagrethe Poulsen 

Grenaalogo

 Befaren skibsassistent

Du vil komme til at indgå i vores faste team af medarbejdere på M/F Anholt,
som dagligt betjener færgens kunder samt fragter gods til og fra øen i Kattegat.

Arbejdsopgaver:

 • Lastning/losning & surringsarbejde
 • Fortøjningsarbejde
 • Deltagelse i øvelser
 • Runderinger
 • Betjening af kunder
 • Rengøring og vedligehold om bord
 • Deltage under værft ophold

Vi lægger vægt på, at du er serviceminded, har et godt humør, samt evnen til at omgås andre mennesker med individuel respekt.

Forventninger:

For at komme i betragtning vil det være en fordel, at du har følgende gyldige beviser/certifikater:

 • Befaren skibsassistent
 • Vagtholdsbevis (STCW II/4)
 • Grundlæggende søsikkerhed (A-VI/1-1)
 • Brandbekæmpelse/Røgdykkerbevis (STCW A-VI/1-2)
 • Betjening af redningsbåde, -flåder og MOB-både bortset fra hurtiggående MOB både (A-VI/2-1)
 • ROC radiobevis
 • Fast Rescue Boat FRB (STCW VI/2-2)
 • Gyldigt sundhedsbevis (blå bog)
 • Kørekort, kat. B

Endvidere vil det være en fordel at du har passagerskibskurser incl. farligt gods.
Da færgen udgår fra Anholt, vil fast bosættelse på øen blive foretrukket.

Vi tilbyder:

 • Fast team af medarbejdere med gode kolleger
 • Lille rederi med indflydelse på din egen hverdag
 • Anvisning af tjenestebolig på øen
 • Et attraktivt sted at bo og arbejde fra, også for hele familien. På øen har vi bl.a. Brugsen, børnehave & skole, forsamlingshus, fast ø-læge og kirke

Ansættelse sker på overenskomst mellem FOA og Norddjurs Kommune.

Kontakt:

Yderligere oplysninger om Anholt Færgefart og Anholt finder du på anholtfergen.dk og på anholtliv.dk

Ved spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skibsfører Carsten Mogensen på mobil 3158 9900. Ved spørgsmål til bosættelse på Anholt, er du velkommen til at kontakte Signe Hylby på mobil 2556 0131.

Samtaler forventes afholdt i uge 4, 2019 med ansættelse hurtigst muligt derefter.

Skriftlig ansøgning senest den 15. januar 2019 med CV og referencer bedes sendt til:

Grenaa-Anholt Færgefart

Færgevej 1, Stenaterminalen

8500 Grenaa.

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Read more...

Månedsrapport september 2018

Færgesekretariatets september 2018 rapport

- 3/9 finansieringsmøde afløserfærgen, Kbh

- 3/9 udsendt august rapport

- 5/9 sendt Landevejsprincip/Finanslovsforslag til politikere

- 5/9 lancering af Ø-pas partnerskab med Landdistrikternes Fællesråd, Kbh

- 5/9 aftenmøde med færgerepræsentanter, Kbh

- 6/9 drøftet afløsergaranti og Landevejsprincip med Økonomi-og indenrigsministeriet

- 9/9 henvendelse til ordførerne om Landevejsprincippet

- 12/9 input til DTUs autonomi forskningsprojekt

- 12/9 formandsmøde, Kalundborg

- 12/9 møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Årslev

- 13/9 udsendt Styregruppe materiale

- 13/9 aftalt færgeindstik i Maritime Danmark ultimo året

- 13/9 møde med norsk Søforsikringsselskab, Ærø

- 13/9 drøftet mulig serviceaftale med motorleverandør

- 13/9 bekræftet nyt hold til simulatortræning, Vaxholm

- 14/9 investormøde om afløserfærgen, Kbh

- 17/9 møde Quantic om næste Ø-panel runde, Søborg

- 18/9 nyt investormøde om afløserfærgen, Kbh

- 19/9 møde med Søfartsmuseet bl.a. om færgeudstillinger, Helsingør 

- 20/9 drøftelse med Søfartsstyrelsen om regelsanering

- 20/9 interview med Maritime Danmark om afløserfærgen, Svendborg

- 21/9 udsendt Færgesekretariatets Nyhedsbrev

- 21/9 budgetgennemgang, Ærø

- 21/9 medlemsmøde, Svendborg

- 21/9 leverandørmøde med Viking, Svendborg

- 24/9 møde med Ødyséen om færgebooking mv., Kbh

- 25/9 Styregruppemøde, Odense

- 26/9 møde med leverandør om hjemmesideevaluering, Ærø

- 27/9 drøftet venlighedskurser/artikel med FOA

- 2/10 foredrag om Færgesekretariatet i Færgehistorisk Selskab, Taastrup

- 4/10 proceskonsulent, Svendborg

- 5/19 Marstal Navigationsskole, Ærø

- 9/10 leverandørmøde om færgeservice, Køge

- 9/10 møde Dansk Folkeparti om finanslov mv., Christiansborg

-10/10 statusmøde med Kommunernes Landsforening, Kbh

Read more...

Månedsrapport november 2018

Færgesekretariatets november 2018 rapport

-primo november artikler om Landevejsprincip og afløserfærgen på finansloven bl.a. i Danske Kommuner, Ritzau, Maritime Danmark, Fyns Amts Avis

-1/11 søforsikringsmøde med EDGE og Alandia, Kbh.

-2/11 udmeldt Økonomi-og indenrigsministerens pressemeddelelse om Landevejsprincip og Afløserfærgen

-2/11 møde Njord Law om garantiordning på finansloven, Kbh.

-5/11 artikler afleveret om blå vækststrategi til indstik i Maritime Danmark

-5/11 udsendt forslag til teknisk serviceaftale med underleverandør

-5/11 drøftet persondatalovgivning med færgernes bookingudbydere

-5/11 afklaret medlemsspørgsmål om forøget Landevejsprincip med Økonomi-og indenrigsministeriet

 -6/11 bestilt faciliteter til næste Årsmøde på Lolland

-6/11 regelsaneringsmøde med medlemmer og Søfartsstyrelsen, Korsør

-7/11 elektroingeniør på projektfærger under ECOPRODIGI

-8/11 undersøgt anløbsforhold afløserfærgen for to medlemmer

-8/12 tilmeldt Færgesekretariatet som debatarrangør på Folkemødet 2019         

-8/11 udsendt opfølgning på regelsaneringsmøde i Søfartsstyrelsen

-8/11 hentet nytrykt Medlemsblad, Kolding

-9/11 indlæg på Småøernes Færgeselskabers Årsmøde, Vemb

-10/11 udsendt Medlemsblad nov. 18

-12/11 Medlemsbladet lagt på Folketingets hjemmeside

-13/11 telcon med Aalborg Universitet om Ecoprodigi status

-13/11 indkøb af forskelligt energimåleudstyr og service til ECOPRODIGI projektfærgerne

-13/11 drøftelse med Rambøll om færgeoptimeringsrapport

-13/11 middag med Landdistrikternes Fællesråd og Folketingets ø-ordførere, Kbh.

-13/11 drøftet projekt afløserfærge med Lohals iværksættere

-14/11 udsendt regelsaneringsspørgsmål til medlemmer

-14/11 undersøgt forskellige ø-hop leverandører

-15/11 udsendt analyse om enkle/nemme booking forbedringer til medlemmerne

-15/11 Turismekonference med Naturturisme, Sønderborg

-15/11 drøftelse med Økonomi-og indenrigsministeriet om garantiforhold

-15/11 drøftelse om simulatorudbud med Søfartsstyrelsen

-16/11 interview med Lollands Folketidende om afløserfærgen

-16/11 fastlagt december venlighedskursus med Faaborg/Midtfyn

-16/11 godkendt medlemsinvesteringer i brændstofs-målere under EU projekt

-18/11 godkendt indstik i Maritime Danmark om Færgesekretariatet med forord af Økonomi-og indenrigsministeren

-19/11 stoppet russisk spamangreb via Færgesekretariatets hjemmeside

-19/11 drøftelse med Finansministeriet om garantiordning

-19/11 fundet færge vurderingsmand til medlem

-20/11 Ecoprodigi foredrag på konference, Aalborg Universitet

-20/11 inviteret udvalgte landspolitikere til 2019 Årsmødet

-20/11 status for simulatortræning i Vaxholm; 7 kommuner tilmeldt næste år

-21/11 møde Søfartsmuseet bl.a. om færgeudstilling

-22/11 redaktionsmøde, Ærø

-22/11 udsendt ø-hop materiale til sydfynske borgmestre

-22/11 indkaldt større ø-kommuner og skibsarkitekter til regelsaneringsmøde

-23/11 gennemregnet driftsbudget for afløserfærgen, herunder forsikring

-23/11 møde Njord Law, Kbh.

-23/11 journalistmøde, Frederiksberg

-27/11 budget for afløserfærgen til Finansministeriet

-27/11 udsendt indkaldelse til december møde om regelsanering Søfartsstyrelsen

-28/11 drøftelse med Økonomi-og indenrigsministeriet om el-færgeudvikling

-28/11 modtaget accept af ansøgning til Syddansk Vækstforum om el-driftsuddannelser

-29/11 drøftet teknisk service med underleverandør

-30/11 udsendt månedsrapport for november

-30/11 månedsregnskab mv., Ærø

Blandt kommende møder; 3/12 Henrik Sass Larsen(S), 3/12 indstik i Maritime Danmark med ministerudtalelser om Færgesekretariatet og 5/12 møde med Økonomi-og indenrigsministeriet.

Read more...