Månedsrapport oktober 2019

- 1/10 første rapport om Ø-barometeret med høje svarprocenter

- 1/10 fastlagt produktionsplan for Medlemsbladet

- 2/10 udsendt Færgesekretariatets september rapport

- 2/10 møde i Bombebøssen, Christianshavn

- 3/10 møde Ærø Kommune, Ærøskøbing

- 4/10 drøftet røgdykkercertifikater, hviletid og regelsanering med Søfartsstyrelsen

- 7/10 fastlagt regelsaneringsmøde 13/11 med Søfartsstyrelsen

- 7/10 kronik om færgeinvesteringer i fagbladet Søfart

- 8/10 budgetmøde, Ærøskøbing

- 8/10 kort møde med søforsikringsmægler, Ærø

- 9/10 interview med formanden for Landdistriktsudvalget, Christiansborg

- 10/10 Landdistriktsudvalget accepterer Færgesekretariatets Ærø-tur invitation

- 10/10 møde med Analyse & Tal om Ø-barometeret, Kbh.

- 11/10 behandlet medlemsforespørgsel om Godstakstordningen

- 15/10 medlemsmøde om færgeinvesteringer, Kbh.

- 15/10 fastlæggelse af Venlighedskursus for Slagelse Kommune

- 21/10 møde med skibsværft om ø-hop færger, Rødby

- 22/10 møde med færgerepræsentanter/Nordens Skoleskibsvenner, Kbh.

- 23/10 møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Kbh.

- 24/10 batterikursus for medlemmer, Marstal

- 25/10 batterikursus for medlemmer, Marstal

- 25/10 drøftet ECOPRODIGI projekt med Aalborg Universitet

- 29/10 møde om den nye færgenavigatør uddannelse, Søfartsstyrelsen

- 30/10 udsendt materiale til Styregruppemødet 12/11

- 31/10 værftsmøde om Ø-hop færger, Faaborg

- 31/10 møde med proceskonsulent, Nowhuset

- 31/10 godkendt Medlemsblad til tryk og udsendelse

Read more...

Månedsrapport november 2019

- 4/11 revideret udkastet til ny færgenavigatøruddannelse

- 4/11 drøftet Godstakstordningen med Trafikstyrelsen m.fl.

- 4/11 udsendt rapport for oktober måned

- 5/11 møde med Færgesekretariatets advokat, Kbh

- 6/11 udsendt sidste Styregruppemøde materiale

- 7/11 besøg hos trykkeri med Medlemsbladet, Kolding

- 8/11 udsendt november Medlemsbladet

- 8/11 indlæg om Færgesekretariatets arbejde på Småøernes Færgeselskabers konference, Nordborg

- 11/11 Kommunekonference i regi af Sammenslutningen af Danske Småøer, Odense

- 12/11 Færgesekretariatets Styregruppemøde, Odense

- 12/11 udsendt oplæg til mødedeltagerne i Søfartsstyrelsens regelsaneringsmøde

- 13/11 regelsaneringsmøde med Søfartsstyrelsen, Korsør

- 14/11 drøftet færgestrategi/rapport med konsulentfirma 

- 14/11 drøftet program mv. for besøg på Ærø af Landdistriktsudvalget

- 15/11 rapporteret om status for afløserfærgen til Indenrigsministeriet

- 15/11 fastlagt program mv. for fælles færgemøde i Vestsjælland

- 15/11 møde med danske færgeleverandører, Kbh.

- 17/11 sejlads med Slagelse Kommunes færger, Stigsnæs

- 18/11 udsendt spørgeskema til medlemmerne om forskningsprojekt/energisejlads

- 18/11 gennemgået høringsskrivelser med Søfartsstyrelsen

- 20/11 set på hviletidsbestemmelser med medlemmer/Søfartsstyrelsen

- 21/11 Ecoprodigi forskningsseminar, Kbh.

- 21/11 fastlagt Volvo Penta Seminar/ Optimeringsmøde for medlemmer

- 25/11 udarbejdet udkast til referat fra Styregruppemødet

- 25/11 afholdt venlighedskursus for Slagelse Kommunes færger

- 26/11 kommenteret på næsten færdige Ø-barometer rapport

- 26.-28/11 studietur om el-færgedrift med Aalborg Kommune, Norge

- 29/11 møde med færgerepræsentanter, Kbh.

- 2/12 færdiggjort doknings-og udbudsvejledning til medlemmerne

- 2/12 medlemsrådgivning om Godstakstordningen

Blandt de kommende dages møder kan nævnes 5/12 Svendborg Kommune, 6/12 Kommunernes Landsforening, 11/12 Viking og 12/12 Aalborg Kommune.

Read more...

Månedsrapport september 2019

- 2/9 medlemsmøde, Slagelse

- 2/9 drøftet EU Passagerskibsdirektivet med tekniske rådgivere

- 2/9 sikret opbakning til fastholdelse af hviletidsbestemmelser fra fagforeningerne

- 4/9 møde i Søfartsstyrelsen med medlemmer om hviletidsbestemmelser, Valby

- 4/9 formandsmøde, Kalundborg

- 4/9 flyttet Færgesekretariatets Styregruppemøde til 12/11

- 5/9 statusmøde ACOVEM batteriprojekt, Marstal

- 5/9 besøg på el-færgen Ellen, Søby

- 5/9 forberedt innovationsworkshop om klima/miljø i Danske Maritime

- 6/9 drøftet ECOPRODIGI energimåleudstyr med medlemmer og forskere

- 6/9 møde med pensionskasse om færgefinansiering, Kbh.

- 9/9 lavet status om Landevejsprincip til politisk medlemsmøde

- 9/9 forespurgt Søfartsstyrelsen om status for færgenavigatøruddannelsen

- 10/9 møde Danske Maritime, Herlev

- 10/9 redaktionsmøde om Medlemsblad, Svendborg

- 10/9 møde Svendborg Havn, Svendborg

- 11/9 medlemsmøde, Aalborg

- 12/9 drøftet interessetilkendegivelse for færgeudbud med medlem og Njord Law

- 12/9 udsendt program for batteriseminar på Marstal Navigationsskole for medlemmer

- 12/9 anmodet Søfartsstyrelsen om status for regelforenkling og brodokumenter

- 13/9 interview DRP4Fyn om batterifærger

- 16/9 indlæg på Ø-Pas konference, Nyborg

- 18/9 statusmøde med KL, Kbh.

- 18/9 drøftelse med Miljøstyrelsen om teknologistøtte mv.

- 19/9 afleveret artikel til fagbladet Søfart om eldrift mv.

- 19/9 vurderet dokningsbestemmelser mv. med Njord Law

- 20/9 medlemsbesøg, Svendborg

- 23/9 drøftet mulig analyse af miljøvenlige brændstoftyper med tekniske rådgivere

- 24/9 færgemøde, Samsø

- 24/9 drøftet kostbestemmelser på kommunale færger med voldgiftsadvokat

- 25/9 medlemsmøde, Norddjurs

- 25/9 drøftet turismeanalyse med Dansk Ø Ferie

- 25/9 udsendt det endelige Ø-barometer spørgeskema til småøerne

- 26/9 møde Danske Maritime om færgestrategi, Herlev

- 27/9 møde advokatfirmaet Njord Law, Kbh.

- 1/10 efterlyst status vedr. hviletidsregler hos Søfartsstyrelsen

- 2/10 møde Bombebøssen med Søfartsstyrelsen m.fl., Christianshavn

- 2/10 gennemgået lovprogram og finanslovforslag (intet nyt udover det forventede i forhold til ø-støtte, Godstakstordning, Landevejsprincip og statsgaranti til afløserfærgen)

Read more...