Uncategorised

Uncategorised (10)

Filmgalleri af ø-færgerne

Fakta:

• 18 danske kommuner besejler små-øer indenfor kommunen

• 26 øer besejles

• 5 kommuner besejler mere end en ø

• Knap 30 færger er i brug

 

Her finder du flotte dronefilm af ø-færgerne, øerne de besejler og interviews med færgebesætning og øboer.

 

 

 

 

Read more...

Pressemeddelse 'Landevejsprincippet'

"Billigere færgebilletter til de danske øer

Fra den første august 2016 er det blevet muligt for kommunerne at reducere færgepriserne betydeligt som følge af introduktionen af det såkaldte Landevejsprincip. Ideen er, at man på sigt ikke skal betale mere pr. kilometer ved at sejle end det koster at bevæge sig på landevejen. Folketinget har med et bredt flertal igangsat processen og i første omgang er det afsat midler til at indføre næsten en trediedel af dette nye betalingsprincip. I løbet af august og frem til slutningen af november og igen til foråret kan færgetaksterne således sættes ned i ydersæsonerne, så det bliver billigere for turister og andre besøgende at komme ud på de mange danske øer. Der er dog store forskelle i hvormeget, de enkelte færgeruter kan nedsætte deres billetpriser; enkelte kan gøre det helt gratis og andre må nøjes med mindre nedsættelser, afhængig af hidtidige priser, overfartens længde etc. 

Det er Færgesekretariatets vurdering, at de billigere billetter vil sikre øget trafik til og øget omsætning på øerne. Der bør dog snarest muligt foretages en evaluering af ordningen for at se, om rabatterne kan gøres endnu større, om tilskuddene er fordelt rimeligt mellem de enkelte overfarter og om der kan opnås større fleksibilitet i hvilke tidsrum, der kan vælges for nedsættelse af færgetaksterne.

Færgesekretariatet vil søge bedst muligt at følge op på den nye ordning for at sikre, at det bliver den forventede succes. Her i sommers introduceredes et nyt lille ø-pas, hvor alle danske øer og færgeruter er beskrevet. Mere end 40.000 eksemplarer er allerede revet væk. Den 8. september 2016 afholder Færgesekretariatet en særlig Temadag på Femø for at få belyst, hvorledes vi bedst kan fremme turismen til de danske øer og iøvrigt spille positivt op mod det nye Landevejsprincip."

   For yderligere oplysninger kontakt:

Jan Fritz Hansen

Sekretariatsleder

FÆRGESEKRETARIATET

+45 29 16 22 07

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.faergesekr.dk

Read more...
Subscribe to this RSS feed