Brandkursus uden røgdykning

Der har i de seneste år vist sig et behov for at kunne tage et godkendt genopfriskningskursus til brandcertifikat – uden at det indeholder røgdykkerdelen.
Det er nu muligt – og det sat i system.

Der er en del af Færgesekretariatets medlemsfærger, der ikke har røgdykkerudstyr ombord, og derfor har besætningsmedlemmer stillet spørgsmålstegn ved, om de behøver at tage røgdykkerkursus, når de genopfrisker deres certifikater i brand.

Som en del af regelsaneringen er der nu fundet en løsning: Flere af de skoler, der tilbyder brandkurser – her iblandt Fiskeriskolen i Thyborøn og RelyOn Nutec – tidligere Esbjerg Brandskole – kan nu tilbyde genopfriskningskurser til brandcertifikat, hvor røgdykkerdelen er taget ud. Kurserne er en samlet pakke, der dækker genopfriskning af STCW VI/1-1 – Søsikkerhed, genopfriskning af STCW VI/1-2 – Brand samt genopfriskning af STCW VI/3 – Brandledelse.


Kurser i Thyborøn

- Helt konkret skal der foreligge en uddannelsesplan for det enkelte rederi – der tager udgangspunkt i det brandbekæmpelsesudstyr, som er ombord i rederiets færger. Planen laver vi på skolen – i samarbejde med rederiet, siger Claus Henry Hansen, der er forstander på Fiskeriskolen i Thyborøn.

Uddannelsesplanen gælder så fremover – også når det næste hold kommer fra samme rederi – så længe, der ikke sker ændringer på færgen. Desuden kan besætningsmedlemmer fra forskellige færgeselskaber deltage i det samme kursus, hvis der er det samme udstyr ombord.

Claus Henry Hansen understreger, at de certifikater, der udstedes på baggrund af de rederispecifikke kurser, kun gælder i det aktuelle rederi.


Kurser i Esbjerg

RelyOn Nutec tilbyder tilsvarende tre kurser, der kan gennemføres på sammenlagt otte timer.

- Det starter med, at jeg taler med rederiet for at vide, hvilket udstyr der er ombord, og hvilken træning, besætningen gennemfører på skibet. Herefter laver jeg en kursusplan, der dækker det, de ikke kan træne ombord, siger Jesper Jonø, produktudvikler for RelyOn Nutec. Kursisterne bliver trænet i søredning, brandslukning (uden røgdykning) og brandledelse, der knytter sig til denne brandslukningsindsats.

Skolen udsteder herefter STCW søredning certifikat og non standard brandsluknings- og brandleder certifikat. Disse certifikater bruger søfartsstyrelsen til udstedelse af begrænset sønæringsbevis. Begge skoler har særlige tilbud til Færgesekretariatets medlemmer.