Indrapportering af udfordringer for færgetrafik til øer

Opfordring fra myndighederne om indrapportering af eventuelle udfordringer i vores færgebetjening af øerne.

 

Dato: 3.april 2020

Emne: Indrapportering vedr. færgetrafik til øer

Kære Medlem/Overfartsleder,

Vi har modtaget nedenstående fra myndighederne om indrapportering af eventuelle udfordringer i vores betjening af øerne. Som det fremgår, er det i første omgang kun nødvendigt at indrapportere om større problemer/ændringer - og altså foreløbig ikke, som for andre, en mere løbende indberetning. 

Rapporteringen, der blot kan være helt kortfattet, kan ske til nævnte mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , jfr. i øvrigt nærmere i skrivelsen fra styrelsen nedenfor.

Vi har orienteret dem om det mere generelle billede, hvor vi overordnet fortsætter sejladsen, forskellige beskyttelsestiltag og dispensationsmuligheder i forhold til Søfartsstyrelsen samt systemet med akut helikopterassistance etc.

I må i givet fald meget gerne kopiere Færgesekretariatet på eventuelle rapporteringer.

Med venlig hilsen

Jan Fritz Hansen

Sekretariatsleder

FÆRGESEKRETARIATET

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

+45 29 16 22 07

www.faergesekr.dk


Start på videresendt besked:

Fra: Beredskab <Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>
Dato: 3. april 2020 kl. 12.41.11 CEST
Til: "Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." <Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>
Cc: Beredskab <Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>
Emne: Indrapportering vedr. færgetrafik til øer

Til Færgesekretariatet,

  

Til brug for det nationale beredskab har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behov for viden om færgedriften i Danmark her under covid-19 krisen. Jeg vil derfor anmode om, at enten du eller dine medlemmer løbende indmelder driftsmæssige problemer til os ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Der kan både være tale om akutte problemer, men vi er også interesserede i at blive orienteret, hvis der ses udfordringer på længere sigt fx 14 eller 30 døgn.

Til inspiration er nedenfor nogle eksempler på hvilke former for problemer, vi gerne vil informeres om i det omfang det kan komme til at påvirke færgedriften:

  • Personale (fx sygdom hos almindeligt personale eller sydom hos særligt kritiske nøglefunktioner).
  • Materiel (fx adgang til reservedele eller nødvendige værnemidler som fx håndsprit).
  • Transport (fx mulighed for transport af råvarer til produktionen eller mulighed for, at personalet kan komme på arbejde)
  • IT (fx om driften af nødvendige it-systemer kan opretholdes).

I andre dele af transportsektoren kører vi efter en skabelon med fast indberetninger flere gange om ugen, men jeg vurderer, at det uhensigtsmæssigt i forhold til ø-færgerne. Det vil derfor være en meget stor hjælp, hvis I kan bidrage løbende med at indsende driftsmæssige problemer på kort og lang sigt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Postkassen er bemandet alle ugens dage fra kl. 08 - 22.

Med venlig hilsen

Anders Jøndrup

Chefkonsulent
Covid-19 Beredskab / Covid-19 Emergency Planning 


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43

DK-1577 København V


Tlf.: +45 41 78 01 22

Tlf.: +45 72 21 88 00
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.tbst.dk