KL opfordrer til fremrykning af arbejde på offentligt ejede skibe

Efter henvendelser fra brancheorganisationer opfordrer Kommunernes Landsforening kommunerne til så vidt muligt at fremrykke planlagte anlægs-og renoveringsprojekter mv. for at hjælpe dansk erhvervsliv gennem Coronakrisen. Dette gælder også indenfor søfart. Læs nedenstående skriv fra formand for Færgesekretariatet Michel van der Linden til sekretariatets medlemmer.

 

Dato: 30. marts 2020

Emne: Opfordring fra KL om fremskyndelse af maritime ordrer

Kære Borgmester/Medlem,

 

KL har anmodet Færgesekretariatet om at bakke op om nedenstående og formidle til medlemskommunerne.

KL’s formand Jacob Bundsgaard har, som et svar til værfternes og de maritime underleverandørers brancheorganisation, Danske Maritime, skrevet følgende:

 

“Tak for jeres henvendelse vedr. fremrykning af arbejder på offentligt ejede skibe.

KL har allerede opfordret kommunerne til så vidt muligt at fremrykke planlagte anlægs- og renoveringsprojekter mv. for at hjælpe dansk erhvervsliv gennem krisen. Denne opfordring gælder også planlagt vedligehold og reparationer af de kommunalt ejede skibe. KL vil gerne tage initiativ til at præcisere dette sammen med Færgesekretariatet.

KL er i øvrigt bekendt med, at de kommuner, der har kommunal færgefart, blandt andet gennem deres samarbejde i regi af Færgesekretariatet, arbejder for at finde en helhedsløsning for nye færger, der også inddrager den miljø- og klimamæssige påvirkning. Der er dog endnu tale om et udviklingsarbejde.” 

 

Udover henvendelsen til KL fra Danske Maritime er vi bekendt med, at de har skrevet til en række borgmestre.  Færgesekretariatet har efterfølgende præciseret overfor brancheorganisationen, som også nævnt i KL-formandens brev, at det ikke drejer dig om egentlige nyinvesteringer, men at kommunerne gerne ser på mulighederne for at fremrykke planlagt vedligeholdelse og reparationer af de kommunalt ejede skibe.

 

Det kan tilføjes, at Færgesekretariatet også har været i kontakt med Søfartsstyrelsen, fordi der har været tilfælde, hvor det viste sig vanskeligt at få de nødvendige tilsyn og godkendelser på plads. Søfartsstyrelsen oplyser, at de vil finde løsninger i de konkrete tilfælde, men at en forhåndsaftale med Styrelsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. i givet fald anbefales.

Med venlig hilsen

FÆRGESEKRETARIATET

Michel van der Linden

Formand