Odder Kommune: På grøn forkant

- I Odder Kommune er der nedsat et klimaudvalg, der har til opgave at afstikke den grønne retning. Heri indgår naturligt nok færgedriften, sagde Odders borgmester, Uffe Jensen, (V) under sessionen.(Foto: Jens Nørgaard) - I Odder Kommune er der nedsat et klimaudvalg, der har til opgave at afstikke den grønne retning. Heri indgår naturligt nok færgedriften, sagde Odders borgmester, Uffe Jensen, (V) under sessionen.(Foto: Jens Nørgaard)


”Hvordan kan vi gøre færgedrift grønnere i Danmark” var overskriften for en såkaldt Klimasession, som Odder Kommune for nylig gav husly til.

Sessionen var arrangeret af Færgesekretariatet i samarbejde med Volvo Penta og Danfoss Editron.


- I Odder Kommune er vi på forkant. Der er nedsat et klimaudvalg, der har til opgave at afstikke den grønne retning. Heri indgår naturligt nok færgedriften, sagde Odders borgmester, Uffe Jensen, (V) under sessionen:

- Når to store internationale koncerner som Volvo Penta og Danfoss Editron sætter fokus på skibsfart og grøn omstilling, skal vi være med. For os handler processen om økonomi. Kan vi spare på de dyre fossile brændstoffer og samtidig udvise den nødvendige miljøbevidsthed, har vi givet vort bidrag til grøn fremtid. Derfor er et møde om grøn færgeoverfart i Danmark et godt initiativ.

Tunøfærgen under Odder Kommune står ikke umiddelbart foran et skifte. De to hovedmotorer som er leveret af Volvo Penta D 12 og tilsammen yder 588 kW er fra 2005. Færgen i sig selv sejler upåklageligt mellem Hou og Tunø.

Parat til grøn omstilling

I alt 25 personer fra diverse færgeoverfarter fandt vej til Tunøfærgen i Hou. Blandt dem var overfartsleder, Anne-Marie Mortensen, Skive Kommune – Fursund Færgerederi. Det var oplægget til ”Grøn Færgefart”, der fik hende på banen. Netop Fursund Færgefart står overfor at skulle tage stilling til, hvorvidt de skal i gang med at ombygge færgen Sleipner fra 1996 eller bygge nyt:

- Planerne er på kommunens agenda. Spørgsmålet er, om vi skal have en hybrid, brint, kabel eller el færge. Det er prisen, der afgør beslutningen på vores overfart, der kører 24-7, fortæller Anne-Marie Mortensen.

Mødet med Volvo og Danfoss gav en indikation af, at fuld eldrift måske synes på vej ud, og hybrid/batteri er på vej ind.

- I Skive Kommune er vi klar til en grøn omstilling, sluttede overfartslederen.