Ø-udvalget på Ærø

Som en del af besøget besøgte politikerne Marstal Navigationsskole. Ø-udvalgets formand, Karina Lorentzen Dehnhardt, prøvede skolens simulator og lagde Ellen flot til kaj i Søby. Som en del af besøget besøgte politikerne Marstal Navigationsskole. Ø-udvalgets formand, Karina Lorentzen Dehnhardt, prøvede skolens simulator og lagde Ellen flot til kaj i Søby.


- Vi er glade for, at Udvalget for Landdistrikter og Øer har taget imod vores invitation sammen med Ærøs borgmester. Ærø er jo værtskommune for Færgesekretariatets 18 kommuner – og det fungerer godt, sagde Færgesekretariatets formand, Michel van der Linden i sin velkomsttale, da medlemmer af Udvalget for Landdistrikter og Øer besøgte Færgesekretariatet på Ærø sidst i januar.

Under besøget blev bl.a. følgende emner berørt: 

Landevejsprincippet. Vi har fået lavet en lille analyse, det såkaldte Ø-barometer, og der er ingen tvivl om, at både Godstakstordningen og Landevejsprincippet er gode tiltag.

Når enkelte taler om, at der er ved at være fyldt op og opstår trafikmæssige flaskehalse, må vi løse dem lokalt. Det må ikke bremse de overordnet set meget succesfulde ordninger.

Vi vurderer, at 2/3-del af Landevejsprincippet er opnået i dag. Vi synes måske, at en evaluering i 2022 er lidt længe at vente - vi ser gerne, at vi kommer videre inden.
 

Turismefremme. Vi har beskæftiget os en del med turismefremme i et fint samarbejde bl.a. med Sammenslutningen af Danske Småøer. Ø-passet har været en stor succes ligesom Ø-hoppet her i det sydfynske. Vi har en vision om at søge at “skabe værdi med færgen”, og når vi optimerer, bliver der selvsagt også ofte ressourcer til bedre service – også til turister.
 

Afløser/standard/udviklingsfærgen. Kært barn har mange navne. Vi har udviklet en afløserfærge og fået en god opstartsgaranti på 15 millioner på finansloven, men hidtil har vi kun opnået tilsagn fra kommunerne om beskæftigelse halvdelen af året, og det er ikke nok til, at vi tør søsætte projektet.

Vi ser derfor på, om konceptet kan indgå i vore overvejelser om mere fælleskommunalt færgesamarbejde, dvs. at vi samlet bestiller serier af mere standardiserede færger, fremfor de enkeltstående projekter vi ser i dag. Det vil give stordriftsfordele ved nybygning, ved drift og for de mange danske maritime underleverandører. Vi kan også bedre nå i mål med en grøn dagsorden.
 

Udskiftning af færger. KL peger direkte i deres netop udkomne klimarapport på, at staten må assistere med at miljø- og klima optimere vores aldrende færgeflåde. Hele to tredjedele af denne skal udskiftes inden for de næste fem til 10 år. Vi ser derfor sideløbende på, om vi kan aktivere langsigtede pensionskassemidler, så vi ikke blot skal bede om statslig støtte og hjælp. Det kunne måske være i form af opstarts/udviklingshjælp.
 

Færgenavigatøruddannelsen. Starter op på Marstal Navigationsskole, og det betyder, at vi kan være med til at oplære vores egne søfarende på vores egne færger – uden de først skal sejle længe i international langfart. Det vil kunne give os en langt mere motiveret rekruttering og i øvrigt sikre, at flere kvinder kan vælge vores branche.