Gode debatter på Folkemødet

Program 2019 Program 2019
Traditionen tro blev Folkemødet brugt til gode debatter, hvor politikerne blev mindet om, at Landevejsprincippet er en god ordning, der understøtter både turisme, erhverv og bosætning. Men, at der er et godt stykke vej tilbage, før Landevejsprincippet er rullet helt ud.
Formand for Færgesekretariatets Styregruppe, Michel van der Linden, startede debatten i  Færgesekretariatet og Sammenslutningen af Danske Småøers fælles telt på Folkemødet på Bornholm.

- Landevejsprincippet er et af de vigtigste elementer i forhold til at fremme færgefarten og udviklingen af øerne. Vi er kommet langt med den seneste ekstrabevilling på finansloven på godt 5 mio. kr. Men samtidig er det vigtigt at erkende, at det fulde landevejsprincip udestår – og at vi kun er kommet ca. to tredjedel af vejen.

Ærø Kommunes borgmester, Ole Wej Petersen (S) kaldte Landevejsprincippet for ”et middel imod affolkning” og takkede for det, vi har nået – og for, at ordningen er blevet mere fleksibel.

 

Er landet godt

Henning Hyllested, MF (Ø) understregede, at han er glad for at have været med til at etablere noget, der er landet så godt:

- Det er vigtigt, at ordningen er lokalt forankret. Blandt andet fordi øerne skal være klar til at tage imod de turister, der kommer. Vi skal også se på, at der er infrastruktur i form af busser, veje osv., der matcher den øgede mængde turister, som Landevejsprincippet medfører.

Mette Hjermind Dencker, MF (DF) understregede, at princippet er, at færgeturen skal koste det samme som transport ad landevejen, og at det IKKE er meningen, at vilkårene skal være bedre for øboer. ’Kun ligestilling’

Det er vigtigt, at prisreduktionen bliver lagt, så det er en fordel for øerne.

 

Tingene skal følges ad

Peter Juul Jensen MF (V) – tidligere formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer:

- Jeg mener, at ansvaret for, hvordan Landevejsprincippet skal udmøntes i de enkelte fartplaner, skal ligge lokalt i en forhandling mellem øboer og kommuner, så det bedst muligt kan understøtte erhvervsliv, pendlere osv.

Vi har sat et skib i søen, men det er ikke i mål. I den forbindelse skal vi passe på, at vi ikke bliver ramt af vores egen politik. Hvis øerne bliver mere attraktive for bosætning, er det vigtigt, at det kommunale serviceniveau er det samme på øerne som i resten af kommunen. Det er vigtigt, at vi sikrer regularitet og komfort.

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer sluttede debatten: Jeg glæder mig til at arbejde videre og få Landevejsprincippet helt i mål.