Nyt syddansk projekt understøtter maritim eldrift

Et nyt projekt skal gøre det lettere og enklere for kommuner og færgeselskaber at få overblik over, om det er muligt at overgå til eldrift på deres færger, og hvad der skal til for at konvertere.

Overgangen til ren eldrift i skibe begynder at tage fart, om end langsommere end forventet. Et nyt samarbejde skal nu gøre op med de barrierer, der hidtil har sinket udviklingen.

Ærø Kommune – der har erfaring fra det EU-støttede E-ferry projekt – er gået sammen med Marstal Navigationsskole, Fyns Maritime Klynge og Færgesekretariatet for netop at sætte skub i overgangen til eldrift.

- Flere af Færgesekretariatets medlemmer udtrykker interesse for eldrift men finder det udfordrende at komme i gang. De har brug for nemt at kunne skabe sig et overblik over businesscasen ved et muligt skift på deres specifikke rute, og de får nu et sted, hvor de kan henvende sig, siger Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder i Færgesekretariatet.

E-ferry erfaringer

I løbet af de seneste år har E-ferry projektet taget form på Ærø. Her udvikles, bygges og demonstreres en 100 % elektrisk færge, der kan sejle syv gange længere end nogen anden fuldelektrisk bilfærge. Igennem dette arbejde har en lang række syddanske virksomheder erhvervet enestående kompetencer inden for maritim eldrift. Samtidig er der gjort vigtige erfaringer gennem projektet, som det er afgørende at videreføre til fremtidige elfærger.

For at sikre, at kompetencer og erfaringer forankres, udvikles og benyttes, er der nu etableret et partnerskab bestående af Ærø Kommune, Marstal Navigationsskole, Fyns Maritime Klynge og Færgesekretariatet med titlen Acceleration af overgangen til elektrisk maritim drift (ACOVEM).

Voksende interesse

- Under E-ferry projektet har vi oplevet en stigende interesse for ren eldrift i skibe. Men vi har også kunne konstatere et ’gab’ mellem udbud og efterspørgsel, hvor det kan være svært for interesserede redere og overfartsledere at orientere sig i et relativt umodent marked. Derfor skal vi ud i noget match-making i dette projekt, forklarer Cecilie Larsen.

Markedspotentiale

Der findes endnu ikke et samlet overblik over, hvilke virksomheder og leverandører, der skal til for at realisere et elfærgeprojekt. Med omfattende kendskab til og netværk i den maritime industri, og med afsæt i erfaringer i E-ferry projektet, vil Fyns Maritime Klynge forsøge at skabe dette efterspurgte overblik gennem ACOVEM projektet.

Kan min rute overgå til ren eldrift?

Det spørgsmål kan Marstal Navigationsskole hjælpe med at besvare. De vil nemlig, foruden at tilbyde kurser i batterielektrisk maritim drift også udvikle et såkaldt Green Graph værktøj, som del af ACOVEM projektet.

”Green Graph værktøjet skal hjælpe os med at analysere individuelle ruter og hjælpe rederen med at vurdere, hvorvidt det vil være rentabelt at gå over til eldrift på den specifikke rute”, forklarer Henrik Hagbarth Mikkelsen fra Marstal Navigationsskole.