Lempede regler for branddykkercertifikat

Sagen om kravet om røgdykkercertifikater på færger uden røgdykkerudstyr blev taget op på baggrund af et medlemsønske fra Fur-færgen. Sagen om kravet om røgdykkercertifikater på færger uden røgdykkerudstyr blev taget op på baggrund af et medlemsønske fra Fur-færgen.

Kan det virkelig passe, at besætningen på en ø-færge skal have røgdykkercertifikat – når der ikke er røgdykkerudstyr ombord? Ikke længere.
Fortolkningen af reglen er ændret, og kravet er ophørt.

'Forenkling af regler for de kommunale indenlandske færger’ er hovedoverskriften for en møderække imellem Færgesekretariatet og Søfartsstyrelsen, samarbejdet har nu givet sit første konkrete resultat:

På mange af de kommunale indenrigs færger er der ikke krav om røgdykkerudstyr, men reglerne har været fortolket, så der alligevel har været stillet krav om, at  besætningen skulle havde røgdykkercertifikat.

Fortolkningen af reglerne er ændret nu: Når der ikke er røgdykkerudstyr ombord, er der ikke længere krav om røgdykkercertifikater.

Allerede på et møde sidste år meddelte Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth, at kravet om røgdykkerudstyr er et godt eksempel på regler, der skal ændres. På årets første møde mellem Søfartsstyrelsen og Færgesekretariatet, hvor også Småøernes Færgeselskaber deltog, blev fortolkningen af kravet ændret og præciseret. Tilsyneladende havde både visse myndigheder og brandskoler læst reglerne lidt for restriktivt.

Forenkling af reglerne

Færgesekretariatet arbejder overordnet på en fleksibel tilgang til opgaven med regelsanering, og det gør det muligt at justere i forhold til den traditionelt internationalt fastsatte maritime lovgivning. I de indre danske farvande vil der efter alt at dømme være en vis manøvrefrihed, og den vil vi søge at afdække – og om muligt forenkle reglerne.

Regelsaneringen ligger fint i tråd med Regeringens Vækstplans mål om ikke at pålægge erhvervet unødige administrative byrder – og er desuden en del af arbejdet med implementering af EU’s passagerskibsdirektiv.

Flere områder

Der er allerede identificeret flere områder, hvor en mere national tilgang og regulering til de små indenrigsfærger vil kunne lede til regelsanering, uden det går ud over driften eller sikkerheden.

  • · Forenkling af medicinkiste – størstedelen bliver ikke brugt på de korte overfarter.
  • · Retning af søkort. Færgen sejler altid i samme ’rille’.
  • · Mere fleksible synsintervaller, der passer til færgens dokning.
  • · Bredere farttilladelser.
  • · Lempelse af sommer/vintertal-restriktionerne.
  • · Kravene til fysisk opbevaring af brodokumenter/bøger.
  • · Krav til røgdykkerøvelser.
  • · Godkendelsesprocedurer til batteri-installation.

Samler forslag

Alle – både Færgesekretariatets medlemmer og associerede medlemmer – er velkomne til at henvende sig til Færgesekretariatet med begrundede forslag til regelforenkling.

 - I forbindelse med dette arbejde er det også vigtigt, at vi selv er villige til at begrænse os til de forhold, som der er sandsynlighed for, at vi kan få forbedret, påpeger sekretariatsleder i Færgesekretariatet, Jan Fritz Hansen.