Minister: Sammen får vi afløserfærgen sikkert i havn

Når kommunerne via det fælles Færgesekretariat går sammen om indkøb og drift af færger, giver det stordriftsfordele, der kan gøre færgedriften billigere, skriver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i et indstik om afløserfærgen i Maritime Danmark. Foto: Niels Hougaard/OIM.  Når kommunerne via det fælles Færgesekretariat går sammen om indkøb og drift af færger, giver det stordriftsfordele, der kan gøre færgedriften billigere, skriver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i et indstik om afløserfærgen i Maritime Danmark. Foto: Niels Hougaard/OIM.

Økonomi- og indenrigsministeren fortæller i et indstik til Maritime Danmark, hvorfor et enigt Folketing støtter den kommende afløserfærge. 

'- I regeringen vil vi gerne være med til at sikre en stabil og effektiv færgedrift til landets små øer til gavn for væksten i Danmark. Derfor støtter vi blandt andet et projekt som standardfærgen, som Færgesekretariatet er godt i gang med at udvikle.

Citatet er fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som indleder Færgesekretariatets indstik om afløserfærge, som magasinet Maritime Danmark har sendt på gaden i dag.

Et enigt folketing har givet tilsagn om at afsætte 15 millioner kroner til en statsgaranti, der skal dække et eventuelt driftsunderskud ved afløserfærgen. Det er en standardiseret færge, som landets 18 kommuner med egne øer kan leje, hvis deres egen færge for eksempel går i stykker eller skal i dok.

Ministeren skriver videre i sit forord:

- Projektet har længe været på øernes ønskeseddel. En stabil færgedrift er nødvendig, hvis vi vil opretholde liv på de danske øer, tiltrække nye beboere, erhverv og turisme. Det kan afløserfærgen være med til at sikre.

Samtidig – peger ministeren på - er afløserfærgen et godt eksempel på, at den kommunale færgedrift kan gøres mere effektiv:

Når kommunerne via det fælles Færgesekretariat går sammen om indkøb og drift af færger, giver det stordriftsfordele, der kan gøre færgedriften billigere.