Ø-passet løftes i 2019

Ø-passet blev startet op i 2016 af Sammenslutningen af danske Småøer og Færgesekretariatet. Foto: Carsten Lundager/Færgesekretariatet Ø-passet blev startet op i 2016 af Sammenslutningen af danske Småøer og Færgesekretariatet. Foto: Carsten Lundager/Færgesekretariatet

Ø-passet løftes i 2019 med ny strategi, flere partnere og midler

Landdistrikternes Fællesråd har fået 1 mio. kr. til at promovere ø-passet i 2019. Samtidig er ø-passet blevet bredt ud til en bredere kreds af partnere.

Under navnet Dansk ø-turisme afholdt den nye udvidede partnerkreds i oktober sit første egentlige møde, hvor man nedsatte en styregruppe, som Færgesekretariatet deltager i.

- Vi glæder os over, at der stadig er ambitioner for ø-passet, som vi i 2015 startede op sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer. Vi ser frem til arbejdet i den nye udvidede partnerskabskreds, som kan give ø-passet yderligere luft under vingerne, også på de digitale platforme, siger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet. 

I januar 2019 mødes parterne for første gang for at planlægge arbejdsprogram og koordinere indsatsen for ø-passet et år frem.

Partnerskabskredsen består udover de to oprindelige stiftere - Sammenslutningen af Danske Småøer og Færgesekretariatet - af Landdistrikternes Fællesråd, Danske Rederier, De Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Erhverv.