Novemberudgaven af Ø-færgerne er på gaden - nu også som e-magasin

Færgesekretariatet har netop sendt november nummeret af medlemsbladet Ø-færgerne på gaden.

Denne gang sætter bladet spot på en kommende og længe ventet afløserfærge til kommunernes ø-færger.

Der er også nyt om det samarbejde om regelforenkling på ø-færgerne, som Færgesekretariatet og Søfartsstyrelsen for nylig har søsat.

Medlemsbladet gør også status over, hvordan det er gået for turistsuccesen Ø-hop i Det Sydfynske Ø-hav i supersommeren 2018 - og fortæller om et nyt 3-årigt forskningsprojekt, Ecoprodigi, der via digitalisering vil optimere driften på færgerne.

Ny e-magasin visning

En mere formmæssig nyhed er, at vi for første gang præsenterer medlemsbladet som et decideret e-magasin, side om side med bladet i trykt udgave. Målet med at præsentere Ø-færgerne som e-magasin i ISSUU, fremfor i det gamle PDF-format, er at give læseren en bedre oplevelse, og gerne gøre det nemmere at bladre i og overskue.

Vi håber, at missionen er lykkedes.

Tag godt imod det nye nummer af Ø-færgerne

https://issuu.com/faergesekr/docs/_-f_rgerne_-_medlemsblad_nov_2018