Nyt serviceeftersyn af de kommunale ø-færgers forsikringer

I 2017 fik alle færgeselskaber i Færgesekretariatet tilbudt et servicetjek af deres kasko- og P&I forsikringer.

 

Og erfaringen viser, at de, som tog imod tilbuddet, har opnået relativt store tocifrede procentbesparelse, lavere selvrisiko og bedre forsikringsbetingelser.

Ny runde for endnu bedre forsikringer

Færgesekretariatets samarbejdspartner, marinemægleren EDGE med mæglerchef Michael Weber, tager nu en ny runde til ø-færgerne. Han følger op på de nye forsikringer og undersøger, om de kan blive endnu bedre, også for de få selskaber, der på grund af kontaktbindinger m.v. ikke kunne gå med i første omgang.

- Jeg arbejder videre med at gøre forsikringerne endnu mere attraktive med hensyn til dækning, præmier og selvrisici. Det er den proces, der kører nu. Jeg er på vej rundt, og jeg håber, at de færgeselskaber, der ikke har haft mulighed for at deltage før, også vil vise interesse for tilbuddet, siger mæglerchef Michael Weber fra EDGE, der er Færgesekretariatets partner på projektet.

Et mere åbent søforsikringsmarked

Der er nu endnu flere forsikringsselskaber, der byder sig til på færgeområdet, og det er derfor EDGE og Michael Webers opgave at finde den bedste løsning til det enkelte færgeselskaber – og at være garant for både dækning, service og skadehjælp, hvis uheldet er ude.

Et forsikringstjek indebærer, at policens dækninger, betingelser, præmier, forsikringssummer og selvrisiko bliver kigget grundigt efter. Erfaringen er, at der ofte er en del, der kan optimeres, så kommunens reelle risikoforhold er korrekt og bedst muligt afdækket.