Seneste reviderede anbefaling for færger fra Transportministeriet

Her kan du læse de seneste reviderede anbefalinger fra Transportministereriet vedr Corona og krav om mundbind specifikt på færger. 

16. Hvad gælder for færger inkl. udendørsarealer, fx et soldæk?

De danske færger lig al øvrig kollektiv trafik i Danmark er omfattet af anbefalingerne om at begrænse antallet af passagerer i den kollektive transport for at reducere risikoen for smitte med COVID-19. I praksis varierer forholdene; ikke mindst på færger, som kan være meget forskelligt indrettet. Det er op til transportørerne at sikre, at anbefalingerne om afstand og hygiejne bliver efterlevet - samtidig med at den nødvendige drift opretholdes.

For så vidt angår mundbind gælder det også på udendørsarealer på færgen. Passagerer skal anvende mundbind alle steder på færgen, undtagen hvis de befinder sig i eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller fx i deres egen aflukkede kahyt.