I praktik på Nekselø- og Sejerøfærgen: Fra luft til vand

Mads Jensen er tidligere pilot, nu sejler han som praktikant fra Havnsø til Nekselø..

- Vi har fået en god spørgsmålsstiller ombord, og det udfordrer vores besætning fagligt og bringer noget nyt ind i hverdagen, lyder det fra Rune Karstoft Nilsson, overfartsleder på Sejerøbugtens færger.

Fra luft til vand: Jeg har fløjet, siden jeg var 20. Gik på pilotskole og var færdig som 22årig. Startede med at flyve småfly. Jeg var et års tid på Maldiverne på sø-fly og kom derefter i Mærsk, Sterling, Norwegian – senere var jeg kontraktansat i hele verden.

Sådan lyder pixiudgaven af piloten Mads Jensens karriere … Indtil den standsede brat den15. marts sidste år, da coronakrisen satte en effektiv stopper for flytrafikken.

Karriereskifte

Det førte til, at Mads Jensen besluttede sig for et karriereskifte, og han blev interesseret i uddannelsen til færgenavigatør.

Det var lidt op ad bakke at finde en praktikplads, men det lykkedes til sidst, endda i lokalområdet.

Efter det, som Mads Jensen kalder et udmærket skoleforløb på Marstal Navigationsskole, landede han den 18. januar i Havnsø i praktik på den lille Nekseløfærge.

- Det er super. Den sejler ikke så meget her om vinteren, men det er fint, for jeg arbejder med opgaver i uddannelsesbogen fra dag til dag – under ledelse af praktikvejlederen og de andre ombord. Jeg har blandt andet rettet alle færgens søkort.

 Mange spørgsmål

- Der er mange nye funktioner og mange nye formalia, når der kommer en  praktikant ombord. Det er samme godkendelsesprocedure, der er for vores ubefarne skibsassistent, der også er overtallig i en uddannelsesplads, så der har vi vundet lidt, siger Rune Karstoft Nilsson. Han peger på, at Mads Jensen er i praktik på Nekseløfærgen – men at der er et klart behov for noget sejltid på andre og større færger, så han får lært noget mere:

- Det kan ikke lade sig gøre lige på grund af Corona. Men vi har fået tilladelse til, at han tager nogle måneder på Sejerøfærgen, når det kan lade sig gøre.

Det er jo en prøveordning – det skal vi have med i evalueringen.

 

RETUR TIL NYHEDSBREV